Maintenance booklet GTS 21 400x600

I marts 2022 besøgte medlemmer af UFF-Humana partnerorganisationen ADPP i Guinea-Bissau. Formålet med besøget var at udvikle gode metoder til at vedligeholde udstyret fra Danmark i samarbejde med lærere og elever på ADPPs fagskole og lærerseminarium.

Dette hæfte informerer om vores erfaringer og den viden, som blev udvekslet mellem UFF-Humana og ADPP, for at opnå langvarig og bæredygtig brug af udstyret fra Danmark.

Vi deler med glæde disse erfaringer med partnere, medlemmer og andre ngo'er, der arbejder med forsendelser finansieret af Genbrug til Syd eller den nye Globus pulje.

Download hæfte her