Nyheder fra UFF Humana

Humana People to People er glade for at kunne meddele, at de deltager i den 48th Union World Conference on Lung Health, der finder sted i Guadalajara, Mexico, fra den 11. til den 14. oktober 2017.
Organisationen “The International Union against Tuberculosis” (IUAT), som afholder konferencen, blev stiftet i 1920 af 31 lande. FN blev stiftet efter 2. Verdenskrig, og IUAT var den første NGO, som blev anerkendt af FN’s sundhedsorganisation WHO.
Konferencen er verdens største årlige samling af interessenter, der arbejder for at afskaffe de problemer og følgevirkninger, der hænger sammen med lungesygdomme. Konferencen fokuserer især på de udfordringer, som lav- og mellemindkomstlandene står overfor. Temaet i år, ”Hurtigere hen mod udryddelsen", vil samle 4.000 delegerede fra 100 lande og fokusere på, hvordan man kan nå de globale mål for lungesundhed, herunder udryddelse af tuberkulose og dens følgesygdomme, og desuden forbedre kontrollen med tobak og formindske luftforureningen.
Humana People to People's tilgang, nemlig at arbejde i lokalsamfundene med at øge bevidstheden om TB, identificere TB-tilfældene og støtte de smittede under behandlingen, har brudt nye veje i de seneste år. Programmet, Total Control of TB (TC-TB), er en holistisk tilgang, der sætter fokus på, at det er de enkelte mennesker og deres lokalsamfund, der er de vigtigste aktører i eget helbred og trivsel. Programmet arbejder først og fremmest for, at lokalsamfundet engagerer sig i vigtigt arbejde i kampen mod alvorlige sygdomme som TB. Dette gøres gennem at øge bevidstheden, forbedre adgangen til sundhedstjenester samt give støtte til vellykket behandling. Humana People to People-partnere gennemfører for tiden 8 Total Control of Tuberculosis-projekter i 11 lande og har screenet mere end 160.000 mennesker for TB i løbet af det seneste år.
På dette års konference vil Humana-medlemmer dele deres grundige erfaringer om, hvordan man i et lokalsamfund kan gribe ind overfor TB blandt de mest udsatte befolkningsgrupper, herunder en tilgang til den gensidige smitte mellem HIV og TB. TB er fortsat en af de 10 største dødsårsager verden over ,og er for øjeblikket den vigtigste dødsårsag blandt mennesker, der lever med HIV, hvilket understreger behovet for en mere koordineret indsats for at identificere flere TB-tilfælde, og for at forbedre både selve behandlingen og adgangen til den, især for risikogrupperne.

Union World Conference
WHO Together

Ved konferencen i Mexico vil Olga Guerrero repræsentere Federationen af Humana People to People i en paneldiskussion med titlen ”Lokalsamfundets rette involvering i at finde de TB-smittede: Hvordan gør vi det bedst?"; Sugata Mukhopadhyay vil fremlægge "ADPP Mozambique’s strategier til at spore og støtte indeks HIV-tilfælde og deres kontakter gennem fællesskabsbaserede foranstaltninger for at beskytte HIV-positive mennesker og for at bekæmpe TB i Mozambique"; og Anne Marie Møller vil dele erfaringer fra Humana People to People Indien, og hvad man har lært af programmet ”Styrk arbejdet med at finde TB-tilfælde blandt mennesker i Delhis slumkvarterer”.
Hvis du vil have yderligere oplysninger om Humana People to People og vores arbejde vedrørende tuberkulose over hele verden, kan du kontakte Ib Hansen på . Du kan også følge Humana People to People på Twitter på @HumanaHPP, og du kan finde flere oplysninger om den 48th Union World Conference on Lung Health på www.guadalajara.worldlunghealth.org guadalajara.worldlunghealth.org