Nyheder fra UFF Humana

dementi radio 24 7 croppedI dag onsdag den 7. december har Radio 24syv bragt et nyhedsindslag om, at UFF-Humana kun donerer 1,5 procent af indtægterne fra vores indsamling af genbrugstøj til udviklingsarbejde.

Det er ikke korrekt.

Radio 24syv bruger årsregnskabet for 2014 og 2015 som baggrund for deres påstand om 1,5 procent. I 2014, der var ekstremt dårligt indsamlingsår, har vi doneret 219.605 kroner fra vores tøjindtægter, som svarer til 3,0 procent af omsætningen fra tøjhandlen. I 2015, der var et mere normalt år, donerede UFF-Humana 510.932 kroner fra indtægterne fra salg af brugt tøj, hvilket svarer til 6,1 procent af omsætningen fra tøjhandlen. For 2014 og 2015 er gennemsnittet således 4,6 procent, cirka tre gange mere end de 1,5 procent, som Radio 24syv påstår.

I år har vi indtil videre doneret over 700.000 kroner til udviklingsarbejde fra vores indtægter fra tøjsalg, hvilket svarer til cirka 8 procent. Vi anser det for realistisk at nå at donere 10 procent

Vi ønsker herudover at gøre opmærksom på følgende forhold, der vedrører regnskabet:

1. Alle, der arbejder med indsamling og genbrug af tøj i UFF-Humana, er ansatte, som får løn for deres arbejde. UFF-Humana har hverken genbrugsbutikker eller sorteringscentral.

2. UFF-Humana gennemfører en erhvervs PhD i samarbejde med DTU. PhD projektet ”Miljøvurdering ved indsamling, genanvendelse og bortskaffelse af tøj og tekstilaffald” er et af UFF-Humanas bidrag til udvikling og vidensdeling på tekstilområdet.

3. Et andet bidrag er UFF-Humanas indsats i projektet "The Nordic textile reuse and recycling commitment" under ledelse af Nordisk Ministerråd / den Nordiske Affalds Gruppe. Kernen i ordningen er en standard for gennemsigtighed og miljømæssige resultater. I 2015 udvalgte projektlederne UFF-Humana til at være den danske deltager i implementeringsfasen. UFF-Humanas praksis mht. behandling af tøjet, dokumentation for alle mængder og administrative systemer i den forbindelse blev derfor gransket ned i mindste detalje af firmaet Bureau Veritas. Erfaringerne fra testen er delt med projektets andre deltagere og bidrager således til en ny fælles nordisk standard.

UFF-Humana vil også understrege, at organisationen ikke bliver undersøgt af Skat eller Bagmandspolitiet, og at vi ikke er sigtet, anklaget eller dømt for nogle ulovlige forhold.