Nyheder fra UFF Humana

annual

Foreningen anvender den regnskabsopstilling, som ISOBRO anbefaler. 

Regnskabets nøgletal kan dermed sammenlignes med nøgletallene fra andre organisationer, der anvender samme opstilling. UFF-Humana opnåede i 2017 en formålsprocent på 22%. watch Se regnskabet i sin helhed og læs ledelsesberetningen her

Pin It