Home

Sidste Nyt

  • DAPP Zimbabwe opdaterer arbejdet med HIV/AIDS- testning

    I December 2019 besluttede DAPP Zimbabwe i samarbejde med UFF-Humana at genoptage arbejdet med at teste for HIV/AIDS. Denne test-service bliver nu udført i selve Bindura by, mens aktivister fra HOPE-projektet rejser rundt i alle landområderne, inkl. områder,…
  • Lad os inspirere hinanden til at arbejde for en bedre verden!

    For at vi kan få en bedre verden, er det helt centralt, at vi husker at inspirere og engagere hinanden med alle de positive ting, der allerede sker i verden. FRAME, VOICE, REPORT! er en oplysningspulje, der er bevilget af EU for at styrke EU-borgeres viden om…

Toej-udvikling-ikoner

UFF-giv-bidrag-ikoner

Miljoeknappen UFF

Genbrugknappen UFF

go to link 
MEPEX Textile Transparency Report 2018

UFF Humana Results 2017