Bevillingen fra DERF (Danish Emergency Relief Fund) til ”Early action” (tidlig indsats) i Gutu-området blev godkendt i slutningen februar og startede i marts 2020. Gutu ligger syd for hovedstaden Harare og tæt på ”Great Zimbabwe”, et monument, som er meget vigtigt i Zimbabwes historie. Projekter under overskriften “Tidlig indsats” er nødhjælpsprojekter, hvis mål er at hjælpe katastroferamte mennesker, inden det går helt galt for dem – dvs. så hurtigt, at det er muligt for de ramte mennesker selv – med lidt hjælp udefra – at sikre deres madproduktion, og på den måde undgå, at de i lang tid fremover bliver afhængige af maduddeling. I Gutu-distriktet – som i mange andre områder i det sydlige Afrika – er hovedproblemet tørke. Målet for projektet i Gutu er forbedring af fødevaresikkerheden hos 500 familier gennem dyrehold. I projektet indgår sikring af rent drikkevand til både mennesker og husdyr, desuden uddeling af nye husdyr (høns og geder), forbedring af husdyravl og bedre pasning af dyrene. Det er UFF-Humanas lokale partner – DAPP Zimbabwe – der også denne gang står for at gennemføre projektet.

Kvinder og mænd får høns

Kvinder og mænd får høns

Kvinder og mænd modtager hønsefoder

Kvinder og mænd modtager hønsefoder

Allerede i slutningen af februar 2020 havde DAPP Zimbabwe holdt møder med de lokale ledere i Gutu distriktet og fundet en målgruppe af småbønder. På nuværende tidspunkt har projektet udvalgt de 500 familier, der skal nyde godt af projektet, nemlig dem, hvis fødevaresituation er mest usikker. Projektet involverede både lokalsamfundet og myndighederne i processen med at udvælge familierne – f.eks. landsbyledere og Civil Protection. Ifølge projektleder Petros Muzuva blev 5 personer fra Gutu valgt til passe gederne og således lede denne del af projektet, som skal komme lokalsamfundene til gode. Det er også lykkedes for projektet at sikre sig 1.800 høns og kyllinger, der er blevet fordelt til småbønderne sammen med hønsefoder. Desuden omfatter projektet undervisning i god pasning af høns og kyllinger og i hvordan man undgår fjerkræsygdomme. Det er departementet for dyrlægeservice og dyresundhed, der står for undervisningen, og den bliver givet til grupper af kun 5 personer for at overholde COVID-19-reglerne om at holde afstand.

COVID-19-situationen i Zimbabwe har udfordret levevilkårene og også skabt problemer for gennemførelsen af dette ”Early action”-projekt, bla. blev leveringen af høns og kyllinger forsinket, fordi der var indskrænkninger i bevægelsesfriheden. Og fordi det er svært at få varer frem, er der også mangel på dagligvarer i butikker og markeder, så priserne stiger, og det rammer de mest sårbare hårdest. Men som det også er tilfældet i DERF-projektet i Chimanimani, har DAPP Zimbabwe indgået nogle aftaler med Landbrugsministeriet, som bl.a. betyder at der bliver delt mad ud til særligt sårbare gruppe som gamle mennesker og små børn.