Nyheder fra UFF Humana

Verdensmålgrid For 7. år i træk deltager UFF-Humana i den landsdækkende Verdens Bedste Nyheder-kampagne fredag den 9. september klokken 7-9.

Sammen med cirka 80 frivillige uddeler UFF-Humana Verdens Bedste Nyheders kampagneavis med konstruktive nyheder om verdens udvikling og FN’s 17 Verdensmål til morgenfriske pendlere. De frivillige fra UFF-Humana er at finde i cirka 20 byer fordelt over hele landet.

Sammen med avisen uddeles en lille æblejuice der illustrerer de 17 nye Verdensmål.

Verdensmålene er verdens største plan for alle landes udvikling frem til år 2030. Det er bæredygtige udviklingsmål, der dækker alt fra kvinderettigheder over klimaindsats til at bekæmpe sult og fattigdom.

Frivillige hjemmehjælpere fremviser stolt deres nye uniformerProjektet HOPE Zimbabwe, der arbejder med at bekæmpe HIV og AIDS, organiserer frivillige hjemmeplejere, der har ansvaret for at tilse kronisk syge patienter i lokalområdet. Hjemmehjælperne støtter patienterne i deres behandling, eksempelvis ved at sørge for at AIDS-patienter tager deres medicin.

Ved hjælp af et mindre bidrag fra UFF-Humana til HOPE har 20 frivillige hjemmehjælpere fået en ny, lokalproduceret uniform til deres arbejde. Uniformen giver hjemmeplejerne en tydelig identitet. Dens farve og logo betyder, at de skiller sig ud fra medarbejdere fra andre organisationer og er med til at motivere dem til at deltage i dette vigtige, frivillige arbejde.

Hjemmeplejerne arbejder især med patienter, der lider af AIDS, kræft, tuberkulose og slagtilfælde. Udover at hjælpe patienterne med at tage deres medicin, behandler hjemmehjælperne liggesår hos sengeliggende patienter, samt anden grundlæggende pleje – også psykisk hjælp. Samtidig underviser de også patienternes familiemedlemmer i hygiejne og simpel pleje af den syge, som eksempelvis sårpleje.

De frivillige hjemmeplejere henviser også kritisk syge patienter til lokale klinikker og partnerorganisationer for yderligere behandling. Samtidig rapporterer HOPE hver måned om situationen i deres lokalområde. Det betyder, at det er nemmere for HOPE at identificere nye smittede, som har brug for hjælp og pleje. Desuden hjælper hjemmehjælperne HOPE med at rekruttere de smittedes familiemedlemmer og venner til at være med i såkaldte ”trio-buddies”-grupper, som er tremandsgrupper, der støtter HIV-smittede med at tage medicin og leve sundt.

early marrageHOPE Zimbabwe arbejder først og fremmest for at bekæmpe HIV og AIDS. Men HOPE-projektet arbejder i bund og grund for, at lokalsamfund selv og i fællesskab kan tage hånd om egne udfordringer. Samtidig har HOPE Zimbabwe en stor og velfungerende infrastruktur med tusinder af uddannede frivillige, der når ud i afsidesliggende landsbyer og kender lokalbefolkningerne i fem forskellige distrikter.
HOPE Zimbabwe arbejder derfor også med at løse andre udfordringer i lokalsamfundene. I Zimbabwe er børneægteskaber et udbredt problem, da næsten en tredjedel af piger under 18 bliver gift. I januar i år blev ægteskaber for børn under 18 forbudt ved lov, efter at to tidligere barnebrude lagde sag an mod den zimbabwiske stat. Det er en stor sejr for kvinders rettigheder, men det betyder ikke, at børneægteskaber med et trylleslag forsvinder. I nogle lokalsamfund, især i afsidesliggende landområder, er børneægteskaber en indgroet tradition, især blandt fattige bønder og minearbejdere.
HOPE Zimbabwe arbejder med mange forskellige metoder for at informere om farerne ved børneægteskaber. Aktivisterne laver opsøgende arbejde med information og oplæg i kirker, forsamlingshuse og ved offentlige begivenheder. De opretter lokale børnebeskyttelsesgrupper, der holder øje med, om forældre i lokalsamfundene starter med at arrangere børneægteskaber og går i dialog med forældrene, hvis det sker. HOPE har også været vært for en lang række dialogmøder med i alt næsten 1500 traditionelle og religiøse ledere fra lokalsamfundene i  Bindura. På møderne har der været diskussion om vigtigheden af at stoppe børneægteskaber og arrangerede ægteskaber samt uddannelse om pigernes rettigheder. Dertil kommer møder med embedsmænd, samarbejde med andre udviklingsorganisationer og mediekampagner i både radio, tv, sociale medier og massebeskeder på sms.

2015 DAPP Malawi logoI lyset af de seneste dages mediedækning af en BBC radioudsendelse, som omhandler DAPP-Malawi, ønsker UFF-Humana, DAPP Malawis danske søsterorganisation, at præcisere:
DAPP Malawi er som selvstændig og uafhængig organisation en solid og seriøs ulandsorganisation, som gennem to årtier har gennemført et enestående og omfattende arbejde med uddannelse af skolelærere til landområderne, med systematisk forebyggelse og bekæmpelse af HIV-AIDS og med træning og organisering af småbønder.
Dette arbejde er udført i nært samarbejde med Malawis myndigheder og et bredt udsnit af landets internationale donorer. På baggrund af et konkret kendskab til Malawi og DAPPs projekter, grundige “due-diligence” processer og velgennemførte projekter, har donorerne år efter år betroet brugen af udviklingsmidler til DAPP Malawi.
Vi afviser på det skarpeste enhver antydning af, at der fra DAPP eller fra nogen anden organisation i netværket er overført penge eller andre ulandshjælps ressourcer til noget andet formål.
Dette er et faktum, som ingen offentlig myndighed har anfægtet i HUMANA People to Peoples 40-årige historie.
DAPP Malawi arbejder tæt sammen med sine partnere om at afklare de seneste dages grundløse beskyldninger i overbevisning om, at de midlertidigt indførte betalings pauser snart vil ophæves.     
Evt. henvendelser bedes rettet til:

women deliver konferenceBordet var linet op med HOPE-aviser, postkort, bøger, rapporter og badges, da UFF-Humana deltog i minifolkemøde for danske NGO’er i forbindelse med FN’s Women Deliver-konference i København. Her havde UFF-Humana sammen med mere end 30 andre danske organisationer en stand, hvor de internationale gæster til Women Deliver kunne møde det danske civilsamfund. Besøg af flere ministre og Kronprinsesse Mary kastede stjerneglans over minifolkemødet, hvor rødternede duge og stearinlys på bordene gjorde sit til at skabe en smule kaffestuestemning. Her delte vi erfaringer med frontlinearbejdere fra hele verden, skabte kontakter og fortalte om vores arbejde med Farmer’s Clubs i Guinea-Bissau og HIV/AIDS-bekæmpelse i Zimbabwe til de mange interesserede gæster.


Læs mere på :
http://www.womendeliver.org/conferences/2016-conference/

Underkategorier