Nyheder fra UFF Humana

UFF-Humana container

TV2 Østjylland blander den 25. december myter og regnskabstal sammen og gentager en række gamle påstande om UFF-Humanas arbejde.

Sammenblandingen er meningsløs og de gamle påstande bliver ikke mere korrekte af at blive gentaget.

TV2 Østjyllands journalist Thomas Gam Nielsen har været en tur rundt på genbrugsstationer i Århus for at mistænkeliggøre UFF-Humana. Som vidne præsenterer journalisten Britta Junge, tidligere medlem af lærergruppen, og som har været udsendt til ulandsprojekter i Angola og Zimbabwe for over 20 år siden. Britta Junge har ikke haft noget med UFF-Humana at gøre i mellemtiden. Men alligevel påstår hun, at pengene fra UFF-Humanas arbejde går til noget andet end det, som regnskaberne viser.
UFF-Humana har hverken det løn-niveau eller den omgang med penge, som Britta Junge beskriver.

Journalist Thomas Gam Nielsen forsøger at vise, at andre indsamlingsorganisationer sender en meget større andel af sine indsamlede midler til humanitære formål end UFF-Humana. Han sammenligner UFF-Humanas bidrag til ulandshjælp (10% af omsætningen fra tøjindsamlingscontainere) med bidraget fra Røde Kors, som ifølge TV2 Østjylland donerer 30-40% af omsætningen fra sine genbrugsbutikker til humanitært arbejde i Danmark og i udlandet. En tredje indsamler, firmaet Trasborg, bidrager ifølge indslaget med et beløb på 700.000 kr. til Verdens Børn.

Det giver imidlertid ingen mening at sammenligne overskud fra tøjindsamlingscontainere med overskud fra genbrugsbutikker eller med et bestemt beløb.
Den rigtige fremgangsmåde er at sammenligne formålsprocenten fra UFF-Humanas tøjindsamlingscontainere med de tilsvarende formålsprocenter fra Røde Kors' og Trasborgs tøjindsamlingscontainere.

Anders Maegaard, virksomhedskonsulent for Frelsens Hær, præsenteres i indslaget som en kender af indsamlingsbranchen. Men han gør sig desværre skyldig i flere faktuelle fejl og udokumenterede påstande.

  • UFF-Humana eksporterer ikke alt sit tøj til Litauen, som Anders Maegaard siger. I 2016 blev 13% af det tøj, som UFF-Humanas indsamlede, eksporteret til Litauen. 51% blev eksporteret til Tyrkiet, 20% til Bulgarien og 16% til Slovakiet.
  • Sorteringscentralen i Litauen er ikke ejet af lærergruppen, men hører til HPtP Baltic, som er en offentlig institution.
  • Det er ikke korrekt, at ”man ikke har nogen som helst mulighed for at kontrollere, hvor mange værdier der går igennem systemet”. UFF-Humanas økonomiske regnskab bliver revideret af en statsautoriseret revisor. UFF-Humanas tøj-flow bliver ligeledes kontrolleret og dokumenteret af et eksternt konsulentfirma.

UFF-Humana vil fortsætte med at dokumentere såvel økonomi som ”tøjets vej” som støtten til konkrete udviklingsprojekter på hjemmesiden.

Det er korrekt, at vi sagde nej tak til at deltage i et interview. Det gjorde vi, fordi TV2 Østjyllands journalist desværre følger en utiltalende medietradition, der handler om at trække ”Tvind-kortet”. For så er en ”god historie” ikke længere afhængig af objektivitet, argumenter eller fakta.

Uff-Humana indsamlings bilSe fotos af Tinotenda, Morgan og Joseph fra Zimbabwe på UFF-Humanas indsamlingsbiler og læs herunder hvordan de arbejder for bl.a. at stoppe sult og bekæmpe HIV/AIDS og tuberkulose. Sundhedsprojektet HOPE i Zimbabwe arbejder i forhold til mange af FNs  17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Bl.a mål nr.2 : STOP SULT,  mål nr.3 : SUNDHED OG TRIVSEL samt mål nr.5 : LIGESTILLING MELLEM KØNNENE.
HOPE oplyser om og mobiliserer folk til at undgå HIV/AIDS, malaria og tuberkulose. HOPE-projektet støtter også dem, der er ramt af sygdommene, bl.a. ved at starte pengeindtjenende aktiviteter som systuer, sparegrupper for kvinder, kyllingeopdræt m.m. for at hjælpe de syge selv og deres familier, bl.a. de børn, som har mistet deres forældre til AIDS. Midlerne til UFF-Humanas indsats i Zimbabwe skaffes hovedsageligt gennem indsamling og salg af brugt tøj og ved salg af HOPE-avisen.
 
Hermed link til portrætterne af Tinotenda, Morgan og Joseph 


 

  

Mere end 1000 deltagere fra 114 lande deltog i en to-dages WHO Global Ministerkonference i Moskva den 16-17 november med fokus på at afslutte tuberkuloseMere end 1000 deltagere fra 114 lande deltog i en to-dages WHO Global Ministerkonference i Moskva den 16-17 november med fokus på at afslutte tuberkulose.
75 ministre blev på konferencen enige om at gøre en hurtig indsats for at få tuberkulose (TB) udryddet inden 2030.
Den globale kamp mod TB har reddet godt 53 millioner liv siden 2000 og reduceret TB-dødeligheden med 37%. Fremskridtene i mange lande er dog blevet bremset, globale mål er kørt af sporet, og der er fortsat huller i TB-pleje og forebyggelse. TB dræber stadig flere mennesker end nogen anden smitsom sygdom. Der er store problemer forbundet med ”antimicrobial resistance” som er den førende dræber af mennesker med HIV. Dr Tedros, WHOs generaldirektør, mener, at "Et af de største problemer har været mangel på politisk vilje og utilstrækkelige investeringer i bekæmpelse af TB."
Den nye aftale giver store løfter om at udrydde tuberkulose og resulterede i et kollektiv engagement for at fremskynde indsatsen for at bekæmpe TB.

Du kan læse mere om konferencen og det kollektive engagement på dette link
https://globalnyt.dk/content/ny-aftale-tuberkulose-skal-vaere-vaek-i-2030


UFF-Humana støtter bekæmpelse af tuberkulose i Zimbabwe, gennem projektet TC-TB i Makoni. (Total Control of Tuberculocis)
Du kan læse om projektet i vores sidste HOPE avis via dette link : http://www.uff.dk/nyheder-fra-uff-humana/533-hope-avis-nr-33-er-nu-udkommet

lets end it - International Aids Day

Siden 1988 har 1. december været dagen, hvor man gør særligt opmærksom på AIDS-epidemien. Denne dag giver mennesker over hele verden mulighed for at stå sammen i kampen mod HIV. Det er selvfølgelig ikke den eneste dag om året, hvor vi må kæmpe for at nedbringe spredningen af HIV/AIDS, men det er en dag, hvor vi kan blive mindet om dette spørgsmål, give vores støtte til dem, der lever med HIV og mindes dem, der har mistet livet pga. af AIDS-relaterede sygdomme.
AIDS-epidemien er historiens mest ødelæggende epidemi. Selv om den først blev identificeret i 1984, er mere end 35 millioner mennesker allerede døde af HIV eller AIDS. Siden 1984 er der sket mange fremskridt i kampen mod AIDS, men alligevel skønner man, at der på verdensplan er 36,7 millioner mennesker, som er smittet med HIV. Der er stadigvæk mange mennesker, der ikke ved, hvordan man forhindrer spredning af smitten – hvordan de skal beskytte sig selv og andre. Der er også stadigvæk diskrimination og stigmatisering af HIV-smittede.
Den 1. december er derfor vigtig for at minde både offentligheden og myndighederne om, at HIV endnu ikke er væk. Der er stadigvæk brug for bevidstgørelse, for kamp mod fordomme og for, at alle mennesker lærer om sygdommen.
UFF-Humana har siden år 2000 støttet arbejdet mod HIV/AIDS i Zimbabwe gennem TCE- og HOPE-projekterne. HOPE-projektet arbejder ved at mobilisere lokalbefolkningen til at blive testet for HIV og ved at lære dem om sygdommen. Projektets fokusområder er: børn, der har mistet deres forældre pga. AIDS, gravide kvinder, unge mennesker og mennesker i højrisikogrupper.
Læs mere om HOPE-projektet på http://www.uff.dk/vores-arbejde/hiv-aids-tce-hope.

Støt HOPE-projektet ved at donere tøj, sko og tekstiler. Find din nærmeste indsamlingscontainer på
http://www.uff.dk/features/aflevere-dit-toj-og-tekstil/find-din-container
Eller donér penge på Danske Bank konto nr.3205-4958700755
Eller på mobilepay til telefonnr. 23656730

 

 

 

 

Download vores sidste HOPE Avis

hope avisen

Lærere og elever i Zimbabwe har i første halvår af 2017 plantet 36.414 træer som resultat af en donation på 28.500 kr fra UFF-Humanas pengeindsamling til træplantning. UFF-Humanas partner, DAPP i Zimbabwe, gennemførte en omfattende kampagne i distrikterne Bindura og Shamva for at mobilisere lokale ledere, lærere, elever, mfl. til at deltage i plantningen af de mange træer. DAPP hjalp med at danne miljøkomiteer i landsbyerne for at få folk til at tænke og agere miljø venligt. Landsbyboerne er blevet instrueret i hvordan man tager sig godt af træerne.

Træer, der er plantet på skoler, vil ikke kun gavne elever og lærere med frugter som avocado, guava, mango og litchis, frugterne vil også kunne sælges på markedet og bidrage til sund ernæring og en indkomst for skolerne.

Skoleelever i gang med at plante træer

Skoleelever i gang med at plante træer

Eleverne viser deres arbejdsredskaber frem

Eleverne viser deres arbejdsredskaber frem

Frivillige fra Rutope planter træer foran klinikken

Frivillige fra Rutope planter træer foran klinikken


Landbrug er en af de vigtigste produktioner i Zimbabwe, men desværre påvirkes produktionen af klimaforandringer, da det regner mindre og mindre. Mange småbønder i Bindura og Shamva distrikterne skifter derfor over til at dyrke tobak, da tobaksplanten både tåler stærk varme og også kan klare sig med meget lidt vand. Når tobakken er blevet høstet, bliver den for det meste ild- eller røgtørret, hvilket kræver store mængder at træ, derfor foregår der en ukontrolleret rydning af områdets skove. De 36.414 nyplantede træer bidrager derfor også til at erstatte skovrydningen.

 

Underkategorier