Nyheder fra UFF Humana

click see Oplev Generation Verdensmål i Industriens hus på alle hverdage fra kl. 8.00-17.00 fra fredag den 13. oktober og frem til januar. Der er gratis entre.

Vi er generation verdensmål

Generation Z, Youtube- eller selfie-generationen. Nutidens historisk store antal af unge har mange øgenavne, men faktisk viser flere undersøgelser, at unge er mere optagede af at forandre verden end nogensinde før. Vi burde kalde dem Generation Verdensmål.

Det sætter Verdens Bedste Nyheder fokus på sammen med DI i udstillingen Vi er Generation Verdensmål. Udstillingen hylder de mange børn og unge, der både i Danmark og i resten af verden allerede er i fuld gang med at skabe innovative løsninger og rykke verden i en bedre retning.

På Bali er to unge søstre fx lykkedes med at få forbudt plastikposer fra 2018. I Philadelphia har en gruppe unge forvandlet en ghetto ved at starte et bylandbrug. Og i Istanbul har en ung pige opfundet en ny slags naturlig plastik, som man laver af bananskræller.

Udstillingen inviterer børn og unge til at tage stilling til, hvordan vi hver især kan gøre noget for Verdensmålene.

Humana People to People er glade for at kunne meddele, at de deltager i den 48th Union World Conference on Lung Health, der finder sted i Guadalajara, Mexico, fra den 11. til den 14. oktober 2017.
Organisationen “The International Union against Tuberculosis” (IUAT), som afholder konferencen, blev stiftet i 1920 af 31 lande. FN blev stiftet efter 2. Verdenskrig, og IUAT var den første NGO, som blev anerkendt af FN’s sundhedsorganisation WHO.
Konferencen er verdens største årlige samling af interessenter, der arbejder for at afskaffe de problemer og følgevirkninger, der hænger sammen med lungesygdomme. Konferencen fokuserer især på de udfordringer, som lav- og mellemindkomstlandene står overfor. Temaet i år, ”Hurtigere hen mod udryddelsen", vil samle 4.000 delegerede fra 100 lande og fokusere på, hvordan man kan nå de globale mål for lungesundhed, herunder udryddelse af tuberkulose og dens følgesygdomme, og desuden forbedre kontrollen med tobak og formindske luftforureningen.
Humana People to People's tilgang, nemlig at arbejde i lokalsamfundene med at øge bevidstheden om TB, identificere TB-tilfældene og støtte de smittede under behandlingen, har brudt nye veje i de seneste år. Programmet, Total Control of TB (TC-TB), er en holistisk tilgang, der sætter fokus på, at det er de enkelte mennesker og deres lokalsamfund, der er de vigtigste aktører i eget helbred og trivsel. Programmet arbejder først og fremmest for, at lokalsamfundet engagerer sig i vigtigt arbejde i kampen mod alvorlige sygdomme som TB. Dette gøres gennem at øge bevidstheden, forbedre adgangen til sundhedstjenester samt give støtte til vellykket behandling. Humana People to People-partnere gennemfører for tiden 8 Total Control of Tuberculosis-projekter i 11 lande og har screenet mere end 160.000 mennesker for TB i løbet af det seneste år.
På dette års konference vil Humana-medlemmer dele deres grundige erfaringer om, hvordan man i et lokalsamfund kan gribe ind overfor TB blandt de mest udsatte befolkningsgrupper, herunder en tilgang til den gensidige smitte mellem HIV og TB. TB er fortsat en af de 10 største dødsårsager verden over ,og er for øjeblikket den vigtigste dødsårsag blandt mennesker, der lever med HIV, hvilket understreger behovet for en mere koordineret indsats for at identificere flere TB-tilfælde, og for at forbedre både selve behandlingen og adgangen til den, især for risikogrupperne.

Union World Conference
WHO Together

Ved konferencen i Mexico vil Olga Guerrero repræsentere Federationen af Humana People to People i en paneldiskussion med titlen ”Lokalsamfundets rette involvering i at finde de TB-smittede: Hvordan gør vi det bedst?"; Sugata Mukhopadhyay vil fremlægge "ADPP Mozambique’s strategier til at spore og støtte indeks HIV-tilfælde og deres kontakter gennem fællesskabsbaserede foranstaltninger for at beskytte HIV-positive mennesker og for at bekæmpe TB i Mozambique"; og Anne Marie Møller vil dele erfaringer fra Humana People to People Indien, og hvad man har lært af programmet ”Styrk arbejdet med at finde TB-tilfælde blandt mennesker i Delhis slumkvarterer”.
Hvis du vil have yderligere oplysninger om Humana People to People og vores arbejde vedrørende tuberkulose over hele verden, kan du kontakte Ib Hansen på . Du kan også følge Humana People to People på Twitter på @HumanaHPP, og du kan finde flere oplysninger om den 48th Union World Conference on Lung Health på www.guadalajara.worldlunghealth.org guadalajara.worldlunghealth.org

I containerne fra Nødhjælpsdepotet i Næstved var der 350 par briller, som var pakket og testet af Multicenter Syd i Nykøbing Falster. Brillerne bliver i øjeblikket givet gratis til de mennesker, som forinden har fået øjnene testet af en tilkaldt øjenlæge. De mennesker, der får testet deres øjne og anvist de korrekte briller, betaler et lille beløb til øjenlægen,  da han ikke er tilknyttet hospitalet, men kommer frivilligt. Donationen af de 350 briller er af stor betydning for mennesker i Bissorã, da man ikke kan købe briller i Bissorã, men kun i hovedstaden Bissau. Desuden er der kun ganske få , som har råd til at købe briller. Briller koster mellem 225 og 550 kr  og det er meget til dyrt for de fleste mennesker i Guinea-Bissau og mange har derfor slet ikke råd til at købe briller.

Brillerne er ankommet
Tak til jer i Danmark
Brillerne prøves

Patienter på Bissorã Hospital har også fået bedre forhold takket være donationen fra Nødhjælpsdepotet.
5 nye senge er blevet fordelt til børneafdelingen, så børnene nu har fået bedre forhold. De gamle senge er blevet flyttet til voksenafdelingen, og på den måde er der nu plads til flere overnattende patienter på denne afdeling.
Fødeafdelingen har fået kørestole til transport af kvinder, der lige har født. Tidligere blev nybagte mødre båret ud fra fødestuen af deres slægtninge, men nu bliver de kørt sikkert og komfortabelt, bekræfter en af sygeplejerskerne.
Også de nyfødte børn har fået bedre forhold. De kan nu blive badet under hygiejniske forhold i et nyt badekar, noget der også gør sygeplejerskernes arbejde lettere.
Med i donationen var også andre ting, bl.a. uniformer, sengeborde, rollatorer og en massagebriks.
Bissorã Hospital uddelte nogle af de donerede materialer til sundhedsklinikker i området, ud fra at solidaritet blandt dem, der trænger mest, er grundlaget for udviklingen i nærsamfundet.

Briller for første gang
Nye senge til børneafdelingen
Bedre sanitaire fohold

HOPE avis nr. 33 for 2017-18 er nu ude og kan downloades. I HOPE avisen kan du få et indblik i nogle af de projekter, som UFF-Humana støtter. Læs f.eks. mere om opdateringerne af kampen mod HIV/AIDS i Zimbabwe, hvor de HIV-relaterede dødsfald er faldet med 60% på ti år. Få statistiske resultater fra HOPE Bindura-projektet. Find ud af mere om det nye projekt : Total Kontrol med Tuberkulose (TC-TB) i Makoni-distriktet og deres mål med at bekæmpe tuberkulose, som ifølge WHO er en af de farligste smitsomme sygdomme. Avisen giver dig indblik i to af HOPE-aktivisternes liv og arbejde : Tinotenda Chinyani fra Bindura og Alice Shayahama fra Harare. Lær mere om det verdensomspændende mål kaldet 90-90-90 for år 2020 , læs om sparegruppen Budiriro i Zimbabwe samt hospitals- og skolemøbler, der er sendt til Zimbabwe og Guinea-Bissau gennem en bevilling fra puljen Genbrug til Syd. Få på avisens bagside et indblik i hvordan brugte tekstiler fra Norden, ifølge rapport fra Nordisk Ministerråd, brødføder 10.000 afrikanske familier. Rapportens resultater betyder, at folk kan donere deres brugte tøj til velgørenhed, uden at bekymre sig om det gør skade. Eksport af brugte tekstiler fra velgørende organisationer i Norden giver i stedet bæredygtige nettofordele.
Du kan støtte HOPEs arbejde, med bidrag til konto 3205-4958700755 i Danske Bank eller via Mobilepay på 23 65 67 30.

Download vores HOPE Avis

            Download HOPE Avisen

 

Gennem puljen Genbrug til Syd, som giver støtte til forsendelse af brugt udstyr fra Danmark til udviklingslande, har UFF-Humana i 2017 sendt hospitalsudstyr og skolemøbler til Zimbabwe og Guinea Bissau.
I Zimbabwe har Shamva og Bindura hospital, samt Rutope og Glamorgan klinik modtaget, kørestole, rollatorer, hospitalssenge med sideborde, uniformer og briller. Hospitalsudstyret er indsamlet og pakket fra Nødhjælpsdepotet i Næstved. Under et besøg til Bindura hospital  i august 2017 med deltagere fra UFF-Humana og Nødhjælpsdepotet udtrykte delegationen fra Danmark stor glæde over forsendelsen og sagde bl.a. "Vi er glade for at bidrage til forbedringer for sundhedsvæsenet i Zimbabwe. Vi ved, at sundhedssektoren i Zimbabwe har stået over for mange udfordringer, og vi håber, at disse materialer vil hjælpe både patienter og medarbejdere”.
Hospitalspersonalet sagde, at donationen kom i en kritisk tid, hvor hospitalerne kæmper for at servicere deres kunder på grund af mangel på senge og andet hospitalsudstyr.
DAPP Zimbabwes repræsentant, Rebecca Njopera, projektleder i HOPE Bindura, takkede den danske delegation: "Vi sætter stor pris på indsatsen fra UFF-Humana, som i mange år har været en vigtig partner for vores udviklingsarbejde. Vi er stolte og glade for, at samarbejdet bredes ud til også at omfatte sundhedsvæsenet i Zimbabwe”.
Udover at besøge hospitaler i Zimbabwe, besøgte den danske delegation også skoler i Zimbabwe, som har modtaget skolemøbler fra Nødhjælpsdepotet og computere fra computergruppen i Holbæk. Se billeder fra besøget i Zimbabwe herunder.

DSC
IMG 20170806 135959
IMG 20170806
IMG 20170808
IMG 20170808
IMG 20170808
IMG 20170808

Underkategorier