Nyheder fra UFF Humana

MachechaUFF-Humana har netop haft fint besøg fra Zimbabwe. Projektleder Majecha Ruzvidzo og aktivist Tinotenda Chinyani var taget den lange vej fra det sydlige Afrika for at fortælle om deres arbejde i kampen mod HIV og AIDS til aktivister, samarbejdspartnere, skoleelever og andre interesserede.

De arbejder og er aktive i UFF-Humanas partnerorganisation DAPP, der kører anti-HIV/AIDS-programmerne HOPE i Zimbabwe. HOPE deler kondomer ud, mobiliserer folk til at blive testet for HIV og uddanner hjemmehjælpere, der støtter AIDS-patienter med at tage deres medicin og leve sundt.

Majecha Ruzvidzo forklarede også om HOPE-programmernes arbejde med at stoppe udbredelsen af malaria og især tuberkulose, der rammer mange HIV-smittede. De har eksempelvis 20-30 gange større risiko for at blive smittet med tuberkulose, der er en dødbringende bakteriesygdom, end folk, der ikke er smittet.

Budskabet fra Zimbabwe var klart: Det går fremad i kampen mod HIV og AIDS. Majecha Ruzvidzo, projektleder i HOPE Harare, tror på, at AIDS-epidemien kan være fortid, når vi kommer til 2030.

”Skridt for skridt kommer vi tættere på målet”, siger hun. ”Og vi kunne ikke være kommet så langt uden vores samarbejdspartnere. Jeres støtte hjælper”.

Majesha Ruzvidzo peger på, at andelen af HIV-smittede i Zimbabwe næsten er blevet halveret på 20 år. Ifølge Verdensbanken var 26 procent af Zimbabwes befolkning mellem 16 og 49 år HIV-positive i 1997. Sidste år var det tal faldet til 14,7 procent.

go Tinotenda Chinyani fortalte om, hvordan hun kombinerer sit arbejde som frisør med sin aktivisme for HOPE. Når hun har kunder i butikken, forklarer hun dem om sikker sex og kondombrug, mens hun klipper dem. Hun opfordrer også alle, der kommer ind i hendes salon, til at lade sig teste for HIV.

Du kan læse mere om HOPE-programmerne og Majecha og Tinotendas arbejde i UFF-Humanas HOPE-avis, som du kan finde på både dansk og engelsk her.

Majecha Ruzvidzo og Tinotenda Chinyani nåede både at besøge aktivister og samarbejdspartnere i Danmark, Tyskland og Norge på deres tur.

source site Frivillige fra UFF-Humana deler avisen med de nye Verdensmål udI 20 byer over hele landet delte frivillige fra UFF-Humana fredag morgen aviser med Verdens Bedste Nyheder ud til togpassagerer, pendlere og morgentrafikanter.

80-90 frivillige, fra 7. klasses elever til pensionister, gav en hånd med, da UFF-Humana for 7. gang deltog i Verdens Bedste Nyheders morgenevent, hvor en kampagneavis med gode og konstruktive nyheder om verdens udvikling bliver delt ud til danskerne.

Temaet for årets Verdens Bedste Nyheder-avis er de 17 Verdensmål, som tilsammen er verdens største og mest ambitiøse plan for hele verdens udvikling. Alle verdens nationer har vedtaget de 17 mål, der skal gøre en ende på sult og fattigdom, tage hånd om klimaforandringerne og mindske ulighed.

UFF-Humanas uddelere havde en rigtig god oplevelse med at dele avisen ud. De blev mødt med smil og pendlere i godt humør, der gerne ville have aviser fyldt med verdensmål. Mange af de frivillige glæder sig allerede til at være med igen næste år.

 

Klar til at dele aviser ud

Frivillige i alle aldre hjalp til med at dele avisen ud

Friske frivillige er klar til at dele morgenaviser med gode nyheder ud

Frivillige skoleelever er klar til at dele Verdens Bedste Nyheder ud

Klar til at dele Verdens Bedste Nyheder ud

Avisen deles udFrivillige skoleelever er klar til at dele Verdens Bedste Nyheder ud

Verdens Bedste Nyheder

Frivillige hjemmehjælpere fremviser stolt deres nye uniformerProjektet HOPE Zimbabwe, der arbejder med at bekæmpe HIV og AIDS, organiserer frivillige hjemmeplejere, der har ansvaret for at tilse kronisk syge patienter i lokalområdet. Hjemmehjælperne støtter patienterne i deres behandling, eksempelvis ved at sørge for at AIDS-patienter tager deres medicin.

Ved hjælp af et mindre bidrag fra UFF-Humana til HOPE har 20 frivillige hjemmehjælpere fået en ny, lokalproduceret uniform til deres arbejde. Uniformen giver hjemmeplejerne en tydelig identitet. Dens farve og logo betyder, at de skiller sig ud fra medarbejdere fra andre organisationer og er med til at motivere dem til at deltage i dette vigtige, frivillige arbejde.

Hjemmeplejerne arbejder især med patienter, der lider af AIDS, kræft, tuberkulose og slagtilfælde. Udover at hjælpe patienterne med at tage deres medicin, behandler hjemmehjælperne liggesår hos sengeliggende patienter, samt anden grundlæggende pleje – også psykisk hjælp. Samtidig underviser de også patienternes familiemedlemmer i hygiejne og simpel pleje af den syge, som eksempelvis sårpleje.

De frivillige hjemmeplejere henviser også kritisk syge patienter til lokale klinikker og partnerorganisationer for yderligere behandling. Samtidig rapporterer HOPE hver måned om situationen i deres lokalområde. Det betyder, at det er nemmere for HOPE at identificere nye smittede, som har brug for hjælp og pleje. Desuden hjælper hjemmehjælperne HOPE med at rekruttere de smittedes familiemedlemmer og venner til at være med i såkaldte ”trio-buddies”-grupper, som er tremandsgrupper, der støtter HIV-smittede med at tage medicin og leve sundt.

Verdensmålgrid For 7. år i træk deltager UFF-Humana i den landsdækkende Verdens Bedste Nyheder-kampagne fredag den 9. september klokken 7-9.

Sammen med cirka 80 frivillige uddeler UFF-Humana Verdens Bedste Nyheders kampagneavis med konstruktive nyheder om verdens udvikling og FN’s 17 Verdensmål til morgenfriske pendlere. De frivillige fra UFF-Humana er at finde i cirka 20 byer fordelt over hele landet.

Sammen med avisen uddeles en lille æblejuice der illustrerer de 17 nye Verdensmål.

Verdensmålene er verdens største plan for alle landes udvikling frem til år 2030. Det er bæredygtige udviklingsmål, der dækker alt fra kvinderettigheder over klimaindsats til at bekæmpe sult og fattigdom.

2015 DAPP Malawi logoI lyset af de seneste dages mediedækning af en BBC radioudsendelse, som omhandler DAPP-Malawi, ønsker UFF-Humana, DAPP Malawis danske søsterorganisation, at præcisere:
DAPP Malawi er som selvstændig og uafhængig organisation en solid og seriøs ulandsorganisation, som gennem to årtier har gennemført et enestående og omfattende arbejde med uddannelse af skolelærere til landområderne, med systematisk forebyggelse og bekæmpelse af HIV-AIDS og med træning og organisering af småbønder.
Dette arbejde er udført i nært samarbejde med Malawis myndigheder og et bredt udsnit af landets internationale donorer. På baggrund af et konkret kendskab til Malawi og DAPPs projekter, grundige “due-diligence” processer og velgennemførte projekter, har donorerne år efter år betroet brugen af udviklingsmidler til DAPP Malawi.
Vi afviser på det skarpeste enhver antydning af, at der fra DAPP eller fra nogen anden organisation i netværket er overført penge eller andre ulandshjælps ressourcer til noget andet formål.
Dette er et faktum, som ingen offentlig myndighed har anfægtet i HUMANA People to Peoples 40-årige historie.
DAPP Malawi arbejder tæt sammen med sine partnere om at afklare de seneste dages grundløse beskyldninger i overbevisning om, at de midlertidigt indførte betalings pauser snart vil ophæves.     
Evt. henvendelser bedes rettet til:

Underkategorier