Nyheder fra UFF Humana

Farmers’ Club’s nyeste projekt, som begyndte i 2016, har fokus på produktion og en mere kommerciel tilgang til cashew. Formålet med projektet er at styrke småbønderne og deres lokalsamfund dels gennem at give dem større økonomisk uafhængighed og dels ved at forbedre familiernes ernæringstilstand ved at indføre nye, sunde afgrøder. Disse småbønder kan komme til at lære mere om dyrkning af både cashew og andre afgrøder, ligesom de kan blive medlemmer af Farmers’ Club’s, der tilbyder besøg på deres marker, introduktion til billigt, bæredygtigt udstyr, deling af viden og erfaringer om landbrugsmetoder - og meget mere.

I 2017 har projektet blandt andet uddannet 6 medarbejdere tilstrækkeligt til, at de nu kan lede forarbejdningsanlæg og plantager. Samtidig er der i landsbyerne blevet startet 28 cashew-planteskoler, og 312 småbønder er blevet oplært i at dyrke og styre produktionen af cashew. Desuden er 50 fagskoleelever blevet specialiseret i cashewproduktion.

Det vigtigste mål for den næste periode er at bygge et forarbejdningsanlæg for cashew for på den måde at øge produktionen og salget af denne afgrøde. Udover produktionen af cashewnødder, bruges cashewfrugten til fremstilling af juice. På den vedhæftede billedserie kan man bl.a. se produktionen af juice. Læg mærke til at skolemøblerne, fra Genbrug til Syd bevillingen, flittigt bliver brugt ved kurser, arrangementer og fremstilling af juice.

 

Høstning af cashewnødder

Høstning af cashewnødder

Fagskoleeleverne underviser i udvinding af juice fra cashew og  andre frugter

Fagskoleeleverne underviser i udvinding af juice fra cashew og andre frugter

Lokale frugtsorter forberedes til udvinding af juice

Lokale frugtsorter forberedes til udvinding af juice

De kvindelige småbønder fra selvhjælpsgrupperne får demonstreret  teknikker til juiceudvinding af eleverne fra fagskolen

De kvindelige småbønder fra selvhjælpsgrupperne får demonstreret teknikker til juiceudvinding af eleverne fra fagskolen

Flasker fra projektet til selvhjælpsgruppens juiceproduktion

Flasker fra projektet til selvhjælpsgruppens juiceproduktion

Apparat til at forsegle flaskekapsler, stillet til rådighed af  projektet

Apparat til at forsegle flaskekapsler, stillet til rådighed af projektet

Juice på flaske, gjort klar til salg

Juice på flaske, gjort klar til salg

Landbrugsmyndighedernes besøg i marken

Landbrugsmyndighedernes besøg i marken

Regionsdirektøren hjælper til med uddelingen af  landbrugsredskaber til selvhjælpsgruppens medlemmer

Regionsdirektøren hjælper til med uddelingen af landbrugsredskaber til selvhjælpsgruppens medlemmer

Vi arbejder med verdensmaalene

Dette lille hæfte indeholder historier fra Zimbabwe, oversigt over FNs 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling samt oplysninger om nogle af UFF-Humanas aktiviteter. 

Hæftet hører sammen med en oplysningskampagnen om Verdensmålene, som UFF-Humanas varebiler kører rundt med i øjeblikket.
TAK til CISU (Civilsamfund I Udvikling) for tilskud til denne oplysningskampagne.

Hæftet kan downloades her

UFF-Humana container

 TV2 Østjylland blander den 25. december myter og regnskabstal sammen og gentager en række gamle påstande om UFF-Humanas arbejde.

Sammenblandingen er meningsløs og de gamle påstande bliver ikke mere korrekte af at blive gentaget.

TV2 Østjyllands journalist Thomas Gam Nielsen har været en tur rundt på genbrugsstationer i Århus for at mistænkeliggøre UFF-Humana. Som vidne præsenterer journalisten Britta Junge, tidligere medlem af lærergruppen, og som har været udsendt til ulandsprojekter i Angola og Zimbabwe for over 20 år siden. Britta Junge har ikke haft noget med UFF-Humana at gøre i mellemtiden. Men alligevel påstår hun, at pengene fra UFF-Humanas arbejde går til noget andet end det, som regnskaberne viser.
UFF-Humana har hverken det løn-niveau eller den omgang med penge, som Britta Junge beskriver.

Journalist Thomas Gam Nielsen forsøger at vise, at andre indsamlingsorganisationer sender en meget større andel af sine indsamlede midler til humanitære formål end UFF-Humana. Han sammenligner UFF-Humanas bidrag til ulandshjælp (10% af omsætningen fra tøjindsamlingscontainere) med bidraget fra Røde Kors, som ifølge TV2 Østjylland donerer 30-40% af omsætningen fra sine genbrugsbutikker til humanitært arbejde i Danmark og i udlandet. En tredje indsamler, firmaet Trasborg, bidrager ifølge indslaget med et beløb på 700.000 kr. til Verdens Børn.

Det giver imidlertid ingen mening at sammenligne overskud fra tøjindsamlingscontainere med overskud fra genbrugsbutikker eller med et bestemt beløb.
Den rigtige fremgangsmåde er at sammenligne formålsprocenten fra UFF-Humanas tøjindsamlingscontainere med de tilsvarende formålsprocenter fra Røde Kors' og Trasborgs tøjindsamlingscontainere.

Anders Maegaard, virksomhedskonsulent for Frelsens Hær, præsenteres i indslaget som en kender af indsamlingsbranchen. Men han gør sig desværre skyldig i flere faktuelle fejl og udokumenterede påstande.

  • UFF-Humana eksporterer ikke alt sit tøj til Litauen, som Anders Maegaard siger. I 2016 blev 13% af det tøj, som UFF-Humanas indsamlede, eksporteret til Litauen. 51% blev eksporteret til Tyrkiet, 20% til Bulgarien og 16% til Slovakiet.
  • Sorteringscentralen i Litauen er ikke ejet af lærergruppen, men hører til HPtP Baltic, som er en offentlig institution.
  • Det er ikke korrekt, at ”man ikke har nogen som helst mulighed for at kontrollere, hvor mange værdier der går igennem systemet”. UFF-Humanas økonomiske regnskab bliver revideret af en statsautoriseret revisor. UFF-Humanas tøj-flow bliver ligeledes kontrolleret og dokumenteret af et eksternt konsulentfirma.

UFF-Humana vil fortsætte med at dokumentere såvel økonomi som ”tøjets vej” som støtten til konkrete udviklingsprojekter på hjemmesiden.

Det er korrekt, at vi sagde nej tak til at deltage i et interview. Det gjorde vi, fordi TV2 Østjyllands journalist desværre følger en utiltalende medietradition, der handler om at trække ”Tvind-kortet”. For så er en ”god historie” ikke længere afhængig af objektivitet, argumenter eller fakta.

Tøj der skaber udviklingVelkommen til 2018 hvor vi i dag offentliggør vores nye facebook side. Her deler vi nyheder, billeder og begivenheder fra foreningens arbejde. Kort sagt holder jer opdateret om  vores arbejde fra Folk til Folk. UFF-Humana er en miljø- og udviklingsorganisation, der blev startet i 1977. Foreningens formål er at støtte fattige mennesker i udviklingslande med at opnå fødevaresikkerhed, uddannelse og adgang til et sundt liv. Vi indsamler brugt tøj i Danmark og overskuddet fra tøjindsamlingen går til udviklingsarbejde i Zimbabwe og Guinea-Bissau. Vi støtter småbønder gennem Farmers Club projekter og sundhedsarbejde gennem HOPE projektet i Zimbabwe. I Guinea-Bissau støtter vi uddannelse af skolelærere til landområderne. UFF-Humana har også som sit formål at beskytte og forbedre det naturlige miljø, som er en livsbetingelse for os alle. Hermed link til facebook

https://www.facebook.com/UFFHumana/

Uff-Humana indsamlings bilSe fotos af Tinotenda, Morgan og Joseph fra Zimbabwe på UFF-Humanas indsamlingsbiler og læs herunder hvordan de arbejder for bl.a. at stoppe sult og bekæmpe HIV/AIDS og tuberkulose. Sundhedsprojektet HOPE i Zimbabwe arbejder i forhold til mange af FNs  17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Bl.a mål nr.2 : STOP SULT,  mål nr.3 : SUNDHED OG TRIVSEL samt mål nr.5 : LIGESTILLING MELLEM KØNNENE.
HOPE oplyser om og mobiliserer folk til at undgå HIV/AIDS, malaria og tuberkulose. HOPE-projektet støtter også dem, der er ramt af sygdommene, bl.a. ved at starte pengeindtjenende aktiviteter som systuer, sparegrupper for kvinder, kyllingeopdræt m.m. for at hjælpe de syge selv og deres familier, bl.a. de børn, som har mistet deres forældre til AIDS. Midlerne til UFF-Humanas indsats i Zimbabwe skaffes hovedsageligt gennem indsamling og salg af brugt tøj og ved salg af HOPE-avisen.
 
Hermed link til portrætterne af Tinotenda, Morgan og Joseph 


 

  

Underkategorier