Nyheder fra UFF Humana

annual

Foreningen anvender den regnskabsopstilling, som ISOBRO anbefaler. 

Regnskabets nøgletal kan dermed sammenlignes med nøgletallene fra andre organisationer, der anvender samme opstilling.
UFF-Humana opnåede i 2017 en formålsprocent på 22%.
Se regnskabet i sin helhed og læs ledelsesberetningen her

HOPE Indsamling

UFF-Humanas landsdækkende indsamling til HOPE projektet i Zimbabwe nåede i 2017 op på 159.530 kr.

Vi har lagt indsamlingsregnskabet for 2017 op på hjemmesiden. Det kan ses her.
Indtægterne i HOPE-indsamlingen er først og fremmest skaffet gennem mange frivilliges salg af HOPE-avisen.
Pengene går til HOPE Bindura i Zimbabwe - et projekt, der både støtter dem, der faktisk er blevet smittet med HIV, og også arbejder med oplysning for at forhindre, at flere mennesker bliver smittet med HIV, tuberkulose og andre alvorlige sygdomme.
TUSIND TAK TIL ALLE DER HAR SAMLET PENGE IND OG TIL ALLE DER HAR GIVET ET BIDRAG.
HOPE indsamlingen fortsætter i 2018 og det er muligt at give et bidrag direkte til indsamlingskontoen reg. nr 3205 konto: 4958700755 i Danske Bank eller via mobilepay til 23 65 67 30
Sidste nummer af HOPE avisen kan downloades her.

- nyt projekt i Guinea-Bissau støttet af bevilling fra CISU ( Civilsamfund i Udvikling)

Civilsamfundsorganisationer (CSO’er) er en vigtig drivkraft i Guinea-Bissau, og de har bidraget til at gennemføre politikker og argumentere for menneskerettigheder siden den politiske åbning i 1991.
Civilsamfundsorganisationerne blander sig aktivt i den strategiske udvikling inden for sektorer som beskyttelse af børns grundlæggende rettigheder, og retten til uddannelse er det højest prioriterede område pga. dets store betydning for landets udvikling. For at møde de udfordringer, der er, når man skal sikre undervisning, der er inkluderende og af høj kvalitet for alle, sørger uddannelsessektorens partnere for at disse udfordringer bliver diskuteret på forskellige typer møder og sammenkomster for at styrke uddannelsesinstitutionernes muligheder og for at koordinere strategierne for bidrag til virksomme og effektive løsninger.

Ansvarlig for projektet Haua Embalo i forgrunden sammen med daglig leder fra UFF-Humana Else Hanne Henriksen under mødet i Bissau

Ansvarlig for projektet Haua Embalo i forgrunden sammen med daglig leder fra UFF-Humana Else Hanne Henriksen under mødet i Bissau

Partnerskabsmøde mellem OGD og UFF-Humana i Bissau 11 Maj 2018

Partnerskabsmøde mellem OGD og UFF-Humana i Bissau 11 Maj 2018

I denne sammenhæng er UFF-Humana netop gået i gang med at virkeliggøre projektet ”Advancing the right to qualitity education for all children in the fragile state of Guinea-Bissau through a NorthSouth partnership – Step II – Implementation of the main 2016 Diagnostic Report Recommendation”.
Projektet er støttet af CISUs Civilsamfundspulje og er opfølgeren og anden fase af det projekt, der blev gennemført i 2015-2016, ligeledes finansieret af CISU og med UFF-Humana som partneren fra nord og OGD som partneren fra syd. Anden fase af projektet drejer sig om at få gennemført de anbefalinger for god og inkluderende undervisning for alle, som man fandt frem til i den første fase af projektet. Et projekt som opfordrer til nord-syd samarbejde for at styrke lokale civilsamfundsorganisationer og støtte dem, der ønsker at fremme god og inkluderende undervisning for alle.
Resultatet af den første fase af projektet var en rapport med kortlægning af udfordringerne og forslag til løsninger. Rapporten var baseret på input fra ”CSO-ED” dvs. de civilsamfundsorganisationer, der arbejder med uddannelse i landet, og fra debatter, analyser og dialoger med bl.a. uddannelsesmyndighederne – for at finde mulige løsninger på de hovedproblemer, som man var kommet frem til. Kortlægningsrapporten er blevet præsenteret for offentligheden og der er indkommet anbefalinger til løsninger og strategier for at udfylde kløften i adgangen til og udbuddet af kvalitetsuddannelse i Guinea-Bissau.

Blandt de 15 udfordringer, som blev påvist i kortlægningsrapporten, fastslår udfordring nr. 9, at flertallet af uddannelsesområdets aktører/ledere – offentlige såvel som private – ikke kender til eller ikke anvender de vigtigste offentliggjorte retningslinjer, standarder og andre lovkrav indenfor uddannelsesområdet.
Den samme udfordring er blevet påpeget af andre aktører (bl.a. WB, UNICEF, Global Partnership for Education og Guinea-Bissaus Undervisningsministerium) som et, der bør prioriteres højst. Da udbredelse af information og viden er et grundlæggende vilkår for at gennemføre den nuværende ramme for undervisning, valgte OGD og UFF-Humana efter samråd med de nationale myndigheder, at den niende udfordring skulle hjælpes på vej gennem dette opfølgende initiativ.

Målsætningen for projektet er: 

  • At fremme retten til kvalitetsuddannelse for alle børn i Guinea-Bissau gennem et nord-syd partnerskab
  • At gennemføre de vigtigste anbefalinger fra kortlægningsrapporten om uddannelsessektoren gennem udbredelse af de lovmæssige rammer, politikkerne, strategierne og programmerne i grundskolen.
  • At styrke civilsamfundets evner og muligheder for at kræve kvalitetsmæssig god og inkluderende uddannelse

Dette var en af UFF-Humanas overskrifter under Folkemødet på Bornholm, hvor 3 personer fra foreningen deltog i sidste uge. Vi deltog sammen med CISU (Civilsamfund i Udvikling) og andre medlemmer af CISU på foreningen Levende Havs båd.
Vi havde 3 gode dage, hvor vi fik snakket med en masse mennesker om genbrug af tøj og tekstiler, UFF-Humanas gennemsigtighed og hvordan vi arbejder med FNs 17 Verdensmål.
Tak til CISU og Levende Hav for at give os mulighed for at have arrangement ved og på båden Anton. Udover at vi gennemførte en rundspørge om hvor bæredygtige folk selv er, havde vi en quiz om genbrug af tøj og tekstiler.
Det har været spændende og lærerigt at deltage i Folkemødet. Vi har deltaget i mange events og debatter i Globalt Fokus Verdensmål telt, i teltet for Meningsministeriet og mødt engagerede mennesker fra Bedsteforældre for Asyl og Velkomstalliancen m.fl. Vi har sunget morgensang sammen med højskoleelever, set optog med folk fra fredsbevægelser samt mødt politikere og folk fra foreninger, virksomheder og kommuner som også arbejder med klimaspørgsmål og FN´s 17 verdensmål.
Herunder finder I link til vores quiz.

TEST DIN VIDEN OM GENBRUG AF TØJ OG TEKSTILER OG HVOR BÆREDYGTIG DU SELV ER.
Vi håber, at I vil deltage i disse 2 undersøgelser. Resultatet offentliggøres i juli måned.

Hvor bæredygtig er du faktisk?
Deltag i vores quiz, som vi brugte på Folkemødet på Bornholm. Test dig selv og se hvor bæredygtig du er, når det gælder dit eget tøjforbrug
https://da.surveymonkey.com/r/UFFHumana1


Test din viden om genbrug af tøj og tekstiler.
Få bl.a. viden om hvor meget vand der går til at producere 1 kilo bomuld eller en T-shirt.
https://www.surveymonkey.com/r/UFFHumana3

 

Anne Fritzen, bestyrelsesmedlem i UFF-Humana, informerer forbipasserende om UFF-Humanas arbejde

Anne Fritzen, bestyrelsesmedlem i UFF-Humana, informerer forbipasserende om UFF-Humanas arbejde

To gæster på båden Anton tager testen: ”Test din viden om genbrug af tøj og tekstiler” og ”Hvor bæredygtig er du?”

To gæster på båden Anton tager testen: ”Test din viden om genbrug af tøj og tekstiler” og ”Hvor bæredygtig er du?”

3 deltagere på Folkemødet tager de 2 test om genbrug af tøj og tekstiler og om hvor bæredygtige de er

3 deltagere på Folkemødet tager de 2 test om genbrug af tøj og tekstiler og om hvor bæredygtige de er

Helena Veldt, UFF-Humanas studentmedhjælper opfordrer folk til at tage 2 test om bæredygtighed og om fakta omkring produktion og forbrug samt de miljømæssige påvirkninger af tøjindustrien

Helena Veldt, UFF-Humanas studentmedhjælper opfordrer folk til at tage 2 test om bæredygtighed og om fakta omkring produktion og forbrug samt de miljømæssige påvirkninger af tøjindustrien

Else Hanne Henriksen, leder af UFF-Humana, informerer her om forenings quiz, samt fortæller om foreningens arbejde

Else Hanne Henriksen, leder af UFF-Humana, informerer her om forenings quiz, samt fortæller om foreningens arbejde

Alle der udfylde de to spørgeark blev tilbudt små armbånd, halskæder og nøgleringe fra Guinea Bissau i Afrika

Alle der udfylde de to spørgeark blev tilbudt små armbånd, halskæder og nøgleringe fra Guinea Bissau i Afrika

Helena Veldt vejleder Andrew Bende, bestyrelsesmedlem i CISU, i at tage de 2 test om genbrug af tøj og tekstiler og om hvor bæredygtig han er, når det gælder forbrug og genbrug af tekstiler

Helena Veldt vejleder Andrew Bende, bestyrelsesmedlem i CISU, i at tage de 2 test om genbrug af tøj og tekstiler og om hvor bæredygtig han er, når det gælder forbrug og genbrug af tekstiler

Meningsministeriets telt, debat i ”Velkomstalliancen”

Meningsministeriets telt, debat i ”Velkomstalliancen”

Meningsministeriets telt. Debat om hvordan vi bliver bedre til at byde borgere velkommen i Danmark

Meningsministeriets telt. Debat om hvordan vi bliver bedre til at byde borgere velkommen i Danmark

Debat i Verdensmål teltet om Verdensmålene

Debat i Verdensmål teltet om Verdensmålene

Debat i Verdensmål teltet om flygtningekriser, og hvordan vi evt. kan forudsige dem

Debat i Verdensmål teltet om flygtningekriser, og hvordan vi evt. kan forudsige dem

Højskoleelever underholder med morgensang for de forbipasserende

Højskoleelever underholder med morgensang for de forbipasserende

Optog med folk fra fredsbevægelser

Optog med folk fra fredsbevægelser

 

Nu tilbyder UFF-Humana afhentning af brugt tøj, sko og tekstiler på din adresse i byerne Århus, Silkeborg og Randers.

Gå ind på https://uff.appointlet.com/ og book en tid.

Yderligere oplysning på 23656730 eller

book now

 

 

Vi henter dit tøj

Underkategorier