Nyheder fra UFF Humana


Genbrug til Syd (GTS) er en pulje, der giver støtte til forsendelse af doneret, brugt udstyr fra Danmark til udviklingslande. UFF-Humana arbejder tæt sammen med Genbrug til Syd for at skabe udvikling blandt verdens fattige.
I 2018 har UFF-Humana søgt og fået bevilget fragt af containere med skolemøbler, hospitalsudstyr, computere, cykler m.m. til vores partnerorganisation ADPP i Guinea-Bissau. Frivillige fra Nødhjælpsdepotet (Danish Relief Group) har ydet en stor indsats i indsamling af udstyr og pakning af containerne. Indsatsen har givet resultater!!! Nu har eleverne fået gode skolemøbler, unge kan få computerfærdigheder og hospitaler har fået bedre udstyr.
Tjek denne film for at se udstyrets vej fra Danmark til Guinea-Bissau!

source url


Er du blevet inspireret af dette projekt? Og har du lyst til at engagere dig i arbejdet med at skabe udvikling for fattige mennesker? Så skriv til os for yderligere information på facebook eller send en email:

UFF-Humana har kontrakt med et eksternt konsulentfirma, Mepex Consult AS, som kontrollerer og dokumenterer mængder og kvaliteter fra indsamling til slutbruger.
I 2018 har UFF-Humana indsamlet 2.147 tons tøj.
Den seneste rapport fra Mepex Consult dækker 2017 og viser, at anvendelsen af tøj, sko og tekstiler indsamlet af UFF-Humana i 2018 var:

  • Genbrug 85%
  • Genanvendelse 9%
  • Affald 6 %

Rapporten fra Mepex Consult kan du se i sin helhed her. 

UFF-Humana "Certificate of achievement" kan du læse her 

Federationen Humana People to People er glad og stolt over at udsende Statusrapport 2018 for Humana People to People - en rapport, som tydeligt viser værdien af organisationens arbejde.
Rapporten giver indblik i det arbejde, der er udført af Humana People to People og vores 30 medlemsorganisationer i det forløbne år, herunder det fælles engagement for at gøre vores arbejde tydeligere, mere gennemsigtigt og med større gennemslagskraft.
Det er interessant at se, at rapporten viser, hvordan enkle, stærke og billige udviklingsmodeller kan stå distancen, når de bygger på styrken fra de mange mennesker, som selv går i spidsen for at forbedre deres forhold.
I 2018, med arbejde tværs over 5 kontinenter, gennemførte Humana People to People’s medlemsorganisationer tilsammen 1.134 projekter vedrørende bæredygtigt landbrug og miljø, udvikling af lokalsamfund, sundhed og uddannelse. Disse projekter nåede ud til mere end 9,5 millioner mennesker og er et betydningsfuldt bidrag til at formindske konsekvenserne af fattigdom og støtte forskellige samfund i arbejdet med at løse nogle af verdens vigtigste humanitære og udviklingsmæssige udfordringer.
Nogle af eksemplerne i statusrapporten viser tydeligt, hvordan Humana People to People’s tilgang til udvikling forandrer mennesker tilværelse. Humana People to People’s form for projekter, der er rodfæstet i det lokale samfund og gennemføres af de mennesker, der bor der, er en afgørende faktor i at skabe varig udvikling
FN’s målsætning for 2030 forsætter med at være vejledning for de aktiviteter, som Humana People to People og vores medlemmer giver sig i kast med. Humana People to People vil fortsat arbejde på at hjælpe landene til at opnå FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling i håb om at formindske lidelser og skabe varig positiv forandring.

Download Humana People to People´s nye Progress Rapport fra dette link
http://www.humana.org/images/pdfs/Progress-Report-2018.pdf

Har I mødt os på Folkemødet 2019 og har I lyttet om hvordan afrikanske småbønder tilpasser sig klimaændringer? Det var en fantastisk oplevelse, at dele vores viden om farming i Afrika ved denne festival!! UFF- Humana siger mange tak til #CISU for igen i år at stille Kutteren Anton til rådighed for medlemsorganisationers arrangementer

Tjek vores korte film på Facebook 

go site #Bornholm #UffHumana #LevendeHavn

Officiel åbning af folkemødet 2019

Officiel åbning af folkemødet 2019

UFF Humana præsentation

UFF Humana præsentation

Greta inviterer mennesker til præsentation

Greta inviterer mennesker til præsentation

Humma fortæller om miljøarbejde

Humma fortæller om miljøarbejde

 

Oplysningsprojektet: "Mød unge brobyggere fra Zimbabwe der arbejder med Verdensmålene’ er i gang!!

I UFF-Humana er vi super glade over at deltage i det EU-finansierede CISU projekt: FRAME,VOICE,REPORT, (FVR). Sammen med 16 andre organisationer i Danmark, fik vi i april måned bevilget penge til at udbrede kendskabet til FNs 17 verdensmål i Danmark. På det første opstartsmøde for FVR, fik vi et godt indblik i de projekter, som de øvrige 16 organisationer skal i gang med. CISU gav inspiration og tips til hvordan vi kan udvikle på vores aktiviteter. TAK til CISU for en inspirerende opstart. Vi er i fuld gang med projektet "Mød unge brobyggere fra Zimbabwe der arbejder med Verdensmålene" og glæder os til at dele vores erfaringer med jer.
Sidste nyt : I går fik vores to gæster Raphael og Tatenda fra Zimbabwe, endelig visa til Danmark, så nu går vi i gang med at lave aftaler om foredrag og workshops på uddannelsessteder rundt om i hele Danmark i september måned.
Hermed fotos fra CISUs opstartsmøde, hvor vi alle skulle præsentere vores oplysningsprojekt på en plakat. Informationsmedarbejder Greta og leder Else Hanne deltog i mødet.

CISUs foredrag om FRAME.VOICE.REPORT projekt

CISUs foredrag om FRAME.VOICE.REPORT projekt

CISUs foredrag

CISUs foredrag

Plancher af vores projekt

Plancher af vores projekt

Workshop om hvordan vi skal udvikle vores projekter

Workshop om hvordan vi skal udvikle vores projekter

Underkategorier