Nyheder fra UFF Humana

I sidste uge fik UFF-Humana nyheder fra teamet på HOPE-projektet i Zimbabwe. Lederen af projektet, Rebecca Njopera skriver følgende: ”Jeg er meget glad for at kunne fortælle, at her i HOPE Bindura er vi alle raske og har det godt. Jeg kan tilføje, at i DAPP Zimbabwe tager vi alle de forholdsregler, som Sundhedsministeriet har meldt ud, for at vi kan holde os raske”. I det følgende afsnit fortæller Rebecca om den nuværende situation, og om HOPE-projektets aktiviteter under nedlukningen.

HOPE projektet fortstter med HIV testning

HOPE projektet fortstter med HIV testning

HOPE projektet starter HIV testing med alle COVID-19 forholdsreglerne som at vaske hender med sæbe samt brug af håndsprit og ansigtsmasker

HOPE projektet starter HIV testing med alle COVID-19 forholdsreglerne som at vaske hender med sæbe samt brug af håndsprit og ansigtsmasker


I Zimbabwe er nedlukningen blevet delt ind i 3 faser. Den første fase bestod af 21-dages streng nedlukning efterfulgt af 2. fase med 2 ugers nedlukning. Den 3. fase var også på 2 uger, men knap så intens, den varede til den 17. maj 2020. På nuværende tidspunkt overholder HOPE-projektet begrænsninger som forsamlinger på højst 50 personer, og arbejdstider mellem kl. 8 og kl. 15.
For at opretholde social afstand og undgå forsamlinger bruger de frivillige fra HOPE dør-til-dør-metoden for at nå ud til de mest sårbare grupper. Desuden arbejder HOPE direkte sammen med Ministeriet for Sundhed og Børnevelfærd. Frivillige fra ministeriet sørger for selve malaria-testen, hvis de frivillige fra HOPE finder mulige malaria-tilfælde.
Med hensyn til HIV-test, så startede HOPE-projektet testning igen den 11. maj, denne gang med alle COVID-19-forholdsreglerne som at vaske hænder med sæbe og rindende vand, brug af håndsprit samt udlevering af ansigtsmasker til dem der kom uden. Rådgivning eller gruppeundervisning om HIV/AIDS fortsætter - nu inkl. information om COVID-19 og malaria. Uddeling af kondomer fortsætter også.

I UFF-Humanas nyhedsbrev fortæller vi om vores arbejde i de sidste par måneder. Man kan f.eks læse om projekter i Zimbabwe, som støttes med midler fra CISUs Nødhjælpspulje DERF og som gennemføres af vores partner organisation DAPP Zimbabwe. Derudover fortæller vi om forsendelse af udstyr til UFF-Humanas partner organisation ADPP Guinea-Bissau, CISU oplysningsprojektet Frame, Voice, Report , UFF-Humanas miljøarbejde og meget mere.

God fornøjelse med læsningen

Herunder kan du downloade den danske eller engelske udgave af vores nyhedsbrev.

Nyhedsbrev april 2020 DK APRIL engelsk 2020 ENG 

UFF-Humana fortsætter med at samle tøj ind fra vores tøjcontainere i hele landet, så længe I kommer med tøj til os.
Vi har stadig kunder til vores tøj og håndterer tøjet på forsvarlig og professionel vis gennem hele indsamlingsprocessen.

Det er stadig muligt at aflevere tøj i vores godt 850 containere og de store genbrugspladser drevet af Amager Ressource Center holder også åbent.

UFF-Humana containere med nye informationsplakater om hvad der sker med tøjet

UFF-Humana containere med nye informationsplakater om hvad der sker med tøjet

Ny container plakat med overskriften :

Ny container plakat med overskriften : " DET SKER DER MED TØJ, SKO OG TEKSTILER

Skriv til Humma Ali på mail : eller ring på 23 65 67 30 for at høre hvor din nærmeste container står.

Du kan også finde din nærmeste tøjcontainer via dette link
https://www.uff.dk/aflever-dit-toj/find-din-naermeste-tojcontainer

Tak for alle tøj, sko og tekstil donationer.

Undersoegelse af tekstiler fra genbrugspladser

Siden sommeren 2019 har miljø- og genbrugsrådgiver Kaj Pihl ledet en undersøgelse af potentialet for indsamling af brugte tekstiler på genbrugspladser.

Formålet er at kunne anbefale en række bedste praksis. Anbefalinger der favoriserer et højere niveau af miljømæssig og økonomisk bæredygtighed.
Sammen med europæiske kolleger har Kaj Pihl sorteret 6½ tons tøj, sko og tekstiler fra 26 forskellige genbrugspladser i 4 lande.

Kaj Pihl har brugt den metode, som Nynne Nørup udviklede i forbindelse med UFF-Humanas erhvervs-PhD projekt

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X18304306

https://orbit.dtu.dk/en/publications/an-environmental-assessment-of-the-collection-reuse-recycling-and

Manglende definition af tekstiler og brug af mange forskellige indsamlingskoncepter gør, at beskeden til borgerne om bedste praksis mht brugt tøj er uklar.

Konsekvensen er, at genbrugeligt tøj blandes med affald og indsamlingerne dermed presses. I UFF-Humana kan vi godt genbruge funktionelt tøj og mange typer af husholdningstekstiler. Men vi får flere tekstiler, som ikke kan genbruges på det eksisterende marked og hvortil der ikke findes passende genanvendelsesløsninger.
Der er brug for klare definitioner af kategorierne og for en mere udbredt fælles opfattelse af hvilke metoder, der dur.

I December 2019 besluttede DAPP Zimbabwe i samarbejde med UFF-Humana at genoptage arbejdet med at teste for HIV/AIDS. Denne test-service bliver nu udført i selve Bindura by, mens aktivister fra HOPE-projektet rejser rundt i alle landområderne, inkl. områder, der er svære at nå ud til. Der er mange fordele ved at kende sin HIV-status, både for personen selv og for lokalsamfundet. For den, der faktisk har HIV, er det vigtigt at vide det. Med den viden kan den HIV-smittede undgå at smitte andre, kan holde sig rask og dermed give sig selv gode muligheder for at leve et længere og sundere liv, og også give sin ægtefælle eller kæreste de sammenmuligheder.

Tinotenda demonstrer, hvordan et femidom virker, og understreger, hvor vigtigt det er at bruge kondom/femidom for at undgå spredning af HIV

Tinotenda demonstrer, hvordan et femidom virker, og understreger, hvor vigtigt det er at bruge kondom/femidom for at undgå spredning af HIV

I receptionen bliver alle ankomne personer registreret, før selve testen går i gang

I receptionen bliver alle ankomne personer registreret, før selve testen går i gang

Når HOPE-aktivisterne rejser rundt i landdistrikterne for at oplyse om vigtige spørgsmål i forbindelse med HIV/AIDS, opfordrer aktivisterne alle til at blive testet, informerer om hvor vigtig testen er, og om hvor og hvordan testen foregår. Når folk kommer til HIV/AIDS-klinikken i Bindura, hvor testen foregår, bliver de først mødt af en receptionist, der registrerer alle dem, der er kommet. Dernæst holder en vejleder et informationsmøde for en samlet gruppe om emner som: hvad er HIV? hvordan spredes det? hvordan kan smitte undgås? og - hvis man er blevet smittet - hvordan kan man fortsætte med at leve sit liv? hvordan kan man undgå at smitte andre? Når informationsmødet er færdigt går deltagerne én efter én ind til sygeplejersken, som giver forhåndsorientering om testen, udfører testen og giver besked om resultatet.

En sygeplejerske tager en test-pakke fra køleskabet for at tage en prøve fra en af deltagerne

En sygeplejerske tager en test-pakke fra køleskabet for at tage en prøve fra en af deltagerne

En af deltagerne får taget testen, så han kan få besked om sin HIV/AIDS-status.

En af deltagerne får taget testen, så han kan få besked om sin HIV/AIDS-status.

Sygeplejersken oplyser herefter om relevante organisationer og klinikker, der tilbyder forskellige former for hjælp og behandling som f.eks. ART (Antiretorvir-behandling) dvs. medicin, der kan forhindre HIV i at udvikle sig til AIDS, eller VMMC (frivillig omskæring af mænd), eller EMCT, et program, som kan forhindre overførsel af HIV fra mor til barn. Andre relevante tilbud kan være deltagelse i støttegrupper, rådgivning om familieplanlægning og prævention, undersøgelse for seksuelt overførte sygdomme, undersøgelse for kræft og måske andre mulige tilbud, afhængigt af hvad den enkelte har brug for.

Underkategorier