Nyheder fra UFF Humana

lets end it - International Aids Day

Siden 1988 har 1. december været dagen, hvor man gør særligt opmærksom på AIDS-epidemien. Denne dag giver mennesker over hele verden mulighed for at stå sammen i kampen mod HIV. Det er selvfølgelig ikke den eneste dag om året, hvor vi må kæmpe for at nedbringe spredningen af HIV/AIDS, men det er en dag, hvor vi kan blive mindet om dette spørgsmål, give vores støtte til dem, der lever med HIV og mindes dem, der har mistet livet pga. af AIDS-relaterede sygdomme.
AIDS-epidemien er historiens mest ødelæggende epidemi. Selv om den først blev identificeret i 1984, er mere end 35 millioner mennesker allerede døde af HIV eller AIDS. Siden 1984 er der sket mange fremskridt i kampen mod AIDS, men alligevel skønner man, at der på verdensplan er 36,7 millioner mennesker, som er smittet med HIV. Der er stadigvæk mange mennesker, der ikke ved, hvordan man forhindrer spredning af smitten – hvordan de skal beskytte sig selv og andre. Der er også stadigvæk diskrimination og stigmatisering af HIV-smittede.
Den 1. december er derfor vigtig for at minde både offentligheden og myndighederne om, at HIV endnu ikke er væk. Der er stadigvæk brug for bevidstgørelse, for kamp mod fordomme og for, at alle mennesker lærer om sygdommen.
UFF-Humana har siden år 2000 støttet arbejdet mod HIV/AIDS i Zimbabwe gennem TCE- og HOPE-projekterne. HOPE-projektet arbejder ved at mobilisere lokalbefolkningen til at blive testet for HIV og ved at lære dem om sygdommen. Projektets fokusområder er: børn, der har mistet deres forældre pga. AIDS, gravide kvinder, unge mennesker og mennesker i højrisikogrupper.
Læs mere om HOPE-projektet på http://www.uff.dk/vores-arbejde/hiv-aids-tce-hope.

Støt HOPE-projektet ved at donere tøj, sko og tekstiler. Find din nærmeste indsamlingscontainer på
http://www.uff.dk/features/aflevere-dit-toj-og-tekstil/find-din-container
Eller donér penge på Danske Bank konto nr.3205-4958700755
Eller på mobilepay til telefonnr. 23656730

 

 

 

 

Download vores sidste HOPE Avis

hope avisen

Mere end 1000 deltagere fra 114 lande deltog i en to-dages WHO Global Ministerkonference i Moskva den 16-17 november med fokus på at afslutte tuberkuloseMere end 1000 deltagere fra 114 lande deltog i en to-dages WHO Global Ministerkonference i Moskva den 16-17 november med fokus på at afslutte tuberkulose.
75 ministre blev på konferencen enige om at gøre en hurtig indsats for at få tuberkulose (TB) udryddet inden 2030.
Den globale kamp mod TB har reddet godt 53 millioner liv siden 2000 og reduceret TB-dødeligheden med 37%. Fremskridtene i mange lande er dog blevet bremset, globale mål er kørt af sporet, og der er fortsat huller i TB-pleje og forebyggelse. TB dræber stadig flere mennesker end nogen anden smitsom sygdom. Der er store problemer forbundet med ”antimicrobial resistance” som er den førende dræber af mennesker med HIV. Dr Tedros, WHOs generaldirektør, mener, at "Et af de største problemer har været mangel på politisk vilje og utilstrækkelige investeringer i bekæmpelse af TB."
Den nye aftale giver store løfter om at udrydde tuberkulose og resulterede i et kollektiv engagement for at fremskynde indsatsen for at bekæmpe TB.

Du kan læse mere om konferencen og det kollektive engagement på dette link
https://globalnyt.dk/content/ny-aftale-tuberkulose-skal-vaere-vaek-i-2030


UFF-Humana støtter bekæmpelse af tuberkulose i Zimbabwe, gennem projektet TC-TB i Makoni. (Total Control of Tuberculocis)
Du kan læse om projektet i vores sidste HOPE avis via dette link : http://www.uff.dk/nyheder-fra-uff-humana/533-hope-avis-nr-33-er-nu-udkommet

Oplev Generation Verdensmål i Industriens hus på alle hverdage fra kl. 8.00-17.00 fra fredag den 13. oktober og frem til januar. Der er gratis entre.

Vi er generation verdensmål

Generation Z, Youtube- eller selfie-generationen. Nutidens historisk store antal af unge har mange øgenavne, men faktisk viser flere undersøgelser, at unge er mere optagede af at forandre verden end nogensinde før. Vi burde kalde dem Generation Verdensmål.

Det sætter Verdens Bedste Nyheder fokus på sammen med DI i udstillingen Vi er Generation Verdensmål. Udstillingen hylder de mange børn og unge, der både i Danmark og i resten af verden allerede er i fuld gang med at skabe innovative løsninger og rykke verden i en bedre retning.

På Bali er to unge søstre fx lykkedes med at få forbudt plastikposer fra 2018. I Philadelphia har en gruppe unge forvandlet en ghetto ved at starte et bylandbrug. Og i Istanbul har en ung pige opfundet en ny slags naturlig plastik, som man laver af bananskræller.

Udstillingen inviterer børn og unge til at tage stilling til, hvordan vi hver især kan gøre noget for Verdensmålene.

Lærere og elever i Zimbabwe har i første halvår af 2017 plantet 36.414 træer som resultat af en donation på 28.500 kr fra UFF-Humanas pengeindsamling til træplantning. UFF-Humanas partner, DAPP i Zimbabwe, gennemførte en omfattende kampagne i distrikterne Bindura og Shamva for at mobilisere lokale ledere, lærere, elever, mfl. til at deltage i plantningen af de mange træer. DAPP hjalp med at danne miljøkomiteer i landsbyerne for at få folk til at tænke og agere miljø venligt. Landsbyboerne er blevet instrueret i hvordan man tager sig godt af træerne.

Træer, der er plantet på skoler, vil ikke kun gavne elever og lærere med frugter som avocado, guava, mango og litchis, frugterne vil også kunne sælges på markedet og bidrage til sund ernæring og en indkomst for skolerne.

Skoleelever i gang med at plante træer

Skoleelever i gang med at plante træer

Eleverne viser deres arbejdsredskaber frem

Eleverne viser deres arbejdsredskaber frem

Frivillige fra Rutope planter træer foran klinikken

Frivillige fra Rutope planter træer foran klinikken


Landbrug er en af de vigtigste produktioner i Zimbabwe, men desværre påvirkes produktionen af klimaforandringer, da det regner mindre og mindre. Mange småbønder i Bindura og Shamva distrikterne skifter derfor over til at dyrke tobak, da tobaksplanten både tåler stærk varme og også kan klare sig med meget lidt vand. Når tobakken er blevet høstet, bliver den for det meste ild- eller røgtørret, hvilket kræver store mængder at træ, derfor foregår der en ukontrolleret rydning af områdets skove. De 36.414 nyplantede træer bidrager derfor også til at erstatte skovrydningen.

 

Humana People to People er glade for at kunne meddele, at de deltager i den 48th Union World Conference on Lung Health, der finder sted i Guadalajara, Mexico, fra den 11. til den 14. oktober 2017.
Organisationen “The International Union against Tuberculosis” (IUAT), som afholder konferencen, blev stiftet i 1920 af 31 lande. FN blev stiftet efter 2. Verdenskrig, og IUAT var den første NGO, som blev anerkendt af FN’s sundhedsorganisation WHO.
Konferencen er verdens største årlige samling af interessenter, der arbejder for at afskaffe de problemer og følgevirkninger, der hænger sammen med lungesygdomme. Konferencen fokuserer især på de udfordringer, som lav- og mellemindkomstlandene står overfor. Temaet i år, ”Hurtigere hen mod udryddelsen", vil samle 4.000 delegerede fra 100 lande og fokusere på, hvordan man kan nå de globale mål for lungesundhed, herunder udryddelse af tuberkulose og dens følgesygdomme, og desuden forbedre kontrollen med tobak og formindske luftforureningen.
Humana People to People's tilgang, nemlig at arbejde i lokalsamfundene med at øge bevidstheden om TB, identificere TB-tilfældene og støtte de smittede under behandlingen, har brudt nye veje i de seneste år. Programmet, Total Control of TB (TC-TB), er en holistisk tilgang, der sætter fokus på, at det er de enkelte mennesker og deres lokalsamfund, der er de vigtigste aktører i eget helbred og trivsel. Programmet arbejder først og fremmest for, at lokalsamfundet engagerer sig i vigtigt arbejde i kampen mod alvorlige sygdomme som TB. Dette gøres gennem at øge bevidstheden, forbedre adgangen til sundhedstjenester samt give støtte til vellykket behandling. Humana People to People-partnere gennemfører for tiden 8 Total Control of Tuberculosis-projekter i 11 lande og har screenet mere end 160.000 mennesker for TB i løbet af det seneste år.
På dette års konference vil Humana-medlemmer dele deres grundige erfaringer om, hvordan man i et lokalsamfund kan gribe ind overfor TB blandt de mest udsatte befolkningsgrupper, herunder en tilgang til den gensidige smitte mellem HIV og TB. TB er fortsat en af de 10 største dødsårsager verden over ,og er for øjeblikket den vigtigste dødsårsag blandt mennesker, der lever med HIV, hvilket understreger behovet for en mere koordineret indsats for at identificere flere TB-tilfælde, og for at forbedre både selve behandlingen og adgangen til den, især for risikogrupperne.

Union World Conference
WHO Together

Ved konferencen i Mexico vil Olga Guerrero repræsentere Federationen af Humana People to People i en paneldiskussion med titlen ”Lokalsamfundets rette involvering i at finde de TB-smittede: Hvordan gør vi det bedst?"; Sugata Mukhopadhyay vil fremlægge "ADPP Mozambique’s strategier til at spore og støtte indeks HIV-tilfælde og deres kontakter gennem fællesskabsbaserede foranstaltninger for at beskytte HIV-positive mennesker og for at bekæmpe TB i Mozambique"; og Anne Marie Møller vil dele erfaringer fra Humana People to People Indien, og hvad man har lært af programmet ”Styrk arbejdet med at finde TB-tilfælde blandt mennesker i Delhis slumkvarterer”.
Hvis du vil have yderligere oplysninger om Humana People to People og vores arbejde vedrørende tuberkulose over hele verden, kan du kontakte Ib Hansen på . Du kan også følge Humana People to People på Twitter på @HumanaHPP, og du kan finde flere oplysninger om den 48th Union World Conference on Lung Health på www.guadalajara.worldlunghealth.org guadalajara.worldlunghealth.org

Underkategorier