Nyheder fra UFF Humana

Dette var en af UFF-Humanas overskrifter under Folkemødet på Bornholm, hvor 3 personer fra foreningen deltog i sidste uge. Vi deltog sammen med CISU (Civilsamfund i Udvikling) og andre medlemmer af CISU på foreningen Levende Havs båd.
Vi havde 3 gode dage, hvor vi fik snakket med en masse mennesker om genbrug af tøj og tekstiler, UFF-Humanas gennemsigtighed og hvordan vi arbejder med FNs 17 Verdensmål.
Tak til CISU og Levende Hav for at give os mulighed for at have arrangement ved og på båden Anton. Udover at vi gennemførte en rundspørge om hvor bæredygtige folk selv er, havde vi en quiz om genbrug af tøj og tekstiler.
Det har været spændende og lærerigt at deltage i Folkemødet. Vi har deltaget i mange events og debatter i Globalt Fokus Verdensmål telt, i teltet for Meningsministeriet og mødt engagerede mennesker fra Bedsteforældre for Asyl og Velkomstalliancen m.fl. Vi har sunget morgensang sammen med højskoleelever, set optog med folk fra fredsbevægelser samt mødt politikere og folk fra foreninger, virksomheder og kommuner som også arbejder med klimaspørgsmål og FN´s 17 verdensmål.
Herunder finder I link til vores quiz.

 TEST DIN VIDEN OM GENBRUG AF TØJ OG TEKSTILER OG HVOR BÆREDYGTIG DU SELV ER.
Vi håber, at I vil deltage i disse 2 undersøgelser. Resultatet offentliggøres i juli måned.

go to link click Hvor bæredygtig er du faktisk?
Deltag i vores quiz, som vi brugte på Folkemødet på Bornholm. Test dig selv og se hvor bæredygtig du er, når det gælder dit eget tøjforbrug
https://da.surveymonkey.com/r/UFFHumana1


Test din viden om genbrug af tøj og tekstiler.
Få bl.a. viden om hvor meget vand der går til at producere 1 kilo bomuld eller en T-shirt.
https://www.surveymonkey.com/r/UFFHumana3

 

Anne Fritzen, bestyrelsesmedlem i UFF-Humana, informerer forbipasserende om UFF-Humanas arbejde

Anne Fritzen, bestyrelsesmedlem i UFF-Humana, informerer forbipasserende om UFF-Humanas arbejde

To gæster på båden Anton tager testen: ”Test din viden om genbrug af tøj og tekstiler” og ”Hvor bæredygtig er du?”

To gæster på båden Anton tager testen: ”Test din viden om genbrug af tøj og tekstiler” og ”Hvor bæredygtig er du?”

3 deltagere på Folkemødet tager de 2 test om genbrug af tøj og tekstiler og om hvor bæredygtige de er

3 deltagere på Folkemødet tager de 2 test om genbrug af tøj og tekstiler og om hvor bæredygtige de er

Helena Veldt, UFF-Humanas studentmedhjælper opfordrer folk til at tage 2 test om bæredygtighed og om fakta omkring produktion og forbrug samt de miljømæssige påvirkninger af tøjindustrien

Helena Veldt, UFF-Humanas studentmedhjælper opfordrer folk til at tage 2 test om bæredygtighed og om fakta omkring produktion og forbrug samt de miljømæssige påvirkninger af tøjindustrien

Else Hanne Henriksen, leder af UFF-Humana, informerer her om forenings quiz, samt fortæller om foreningens arbejde

Else Hanne Henriksen, leder af UFF-Humana, informerer her om forenings quiz, samt fortæller om foreningens arbejde

Alle der udfylde de to spørgeark blev tilbudt små armbånd, halskæder og nøgleringe fra Guinea Bissau i Afrika

Alle der udfylde de to spørgeark blev tilbudt små armbånd, halskæder og nøgleringe fra Guinea Bissau i Afrika

Helena Veldt vejleder Andrew Bende, bestyrelsesmedlem i CISU, i at tage de 2 test om genbrug af tøj og tekstiler og om hvor bæredygtig han er, når det gælder forbrug og genbrug af tekstiler

Helena Veldt vejleder Andrew Bende, bestyrelsesmedlem i CISU, i at tage de 2 test om genbrug af tøj og tekstiler og om hvor bæredygtig han er, når det gælder forbrug og genbrug af tekstiler

Meningsministeriets telt, debat i ”Velkomstalliancen”

Meningsministeriets telt, debat i ”Velkomstalliancen”

Meningsministeriets telt. Debat om hvordan vi bliver bedre til at byde borgere velkommen i Danmark

Meningsministeriets telt. Debat om hvordan vi bliver bedre til at byde borgere velkommen i Danmark

Debat i Verdensmål teltet om Verdensmålene

Debat i Verdensmål teltet om Verdensmålene

Debat i Verdensmål teltet om flygtningekriser, og hvordan vi evt. kan forudsige dem

Debat i Verdensmål teltet om flygtningekriser, og hvordan vi evt. kan forudsige dem

Højskoleelever underholder med morgensang for de forbipasserende

Højskoleelever underholder med morgensang for de forbipasserende

Optog med folk fra fredsbevægelser

Optog med folk fra fredsbevægelser

 

Nu tilbyder UFF-Humana afhentning af brugt tøj, sko og tekstiler på din adresse i byerne Århus, Silkeborg og Randers.

Gå ind på https://uff.appointlet.com/ og book en tid.

Yderligere oplysning på 23656730 eller

book now

 

 

Vi henter dit tøj

I samarbejde med Civil samfund i udvikling (CISU) deltog UFF-Humana i Folketræffet, Det fælles Bedste i Vejle i Kristi Himmelfartsferien. d. 10.-13. maj 2018.
Folketræffet for et bæredygtigt Danmark samlede en række danske foreninger for Det fælles Bedste, som handler om at få et liv, der sparer på og genbruger jordens ressourcer.
Da vi i UFF-Humana indsamler tøj, sko og tekstiler til genbrug og genanvendelse, er det oplagt at deltage i et arrangement, der arbejder henimod et bæredygtig Danmark.
Det fælles Bedste handler også om at opbygge fællesskaber med sammenhængskraft, at opbygge en økonomi, der tager hensyn til klima, natur og mennesker – og en mentalitet, der fremmer disse ting.

Anne fortæller en ung mand om de UFF-Humana støttede projekter HOPE og Farmers Clubs i Zimbabwe

Anne fortæller en ung mand om de UFF-Humana støttede projekter HOPE og Farmers Clubs i Zimbabwe

Humma fortæller en besøgende på Det fælles Bedste om UFF-Humanas miljøarbejde

Humma fortæller en besøgende på Det fælles Bedste om UFF-Humanas miljøarbejde


Folketræffet blev til et mix af workshops, udstillinger og stande, markedsboder, koncerter, foredrag og film, alsang, god mad, spændende events – plus en række netværksaktiviteter, hvor vi sammen havde mulighed for at finde gode initiativer til et fælles fremtidigt samarbejde.
Vi vil gerne takke arrangørerne af folketræffet for et godt initiativ, samt sige tak til CISU for deres engagement i eventen og vores mulighed for at deltage. TAK for god information og et godt samarbejde omkring eventen.

uffkontainereUFF-Humana har udgivet en lille folder, der kort fortæller om følgende af foreningens formål :

  • Pas godt på ressourcerne
  • Pas godt på fælles værdier
  • Pas godt på hinanden

Derudover fortæller vi kort om foreningens historie og hvad vi tilbyder.

  • Som eksempler på vores service kan nævnes flg.
  • UFF-Humana indsamler tøj, sko og tekstiler fra kommuner, genbrugspladser og private.
  • Vi indsamler det hele og bruger det meste. Tøjet sorteres af professionelt personale
  • UFF-Humana skaber arbejdspladser, både i Danmark og i udlandet. Vores personale er lønnede ansatte.
  • Vi finder særlige løsninger, hvor særlige forhold gør sig gældende, f.eks. ved samarbejde med sociale projekter, boligforeninger eller afhentninger på adressen.
  • Vi deltager i forsøg og undersøgelser vedrørende bedre udnyttelse af tøj, sko og tekstiler.
  • Vi kommer gerne ud og fortæller om UFF-Humanas arbejde.

           Fra dette link kan hele folderen downloades

Folder om UFF Humana 1

Projektet TC-TB Makoni - i det østlige Zimbabwe nær grænsen til Mozambique - begyndte i juni 2017 og er kommet godt fra start. Projektets mål er at gøre tilværelsen lettere for dem, der er smittet med HIV og tuberkulose (TB), både ved at arbejde med spørgsmål som stigma og diskriminering, og ved at forbedre arbejdet med diagnose og behandling. TB og HIV hænger ofte sammen, dels fordi HIV-smittede er meget sårbare overfor TB, dels fordi udbredelsen af HIV har fået TB til at sprede sig yderligere, også hos dem, der ikke er HIV-positive. Det giver derfor god mening med et projekt, der omfatter bekæmpelse af begge dele.

I løbet af de første 6 måneder af projektet har de opsøgende medarbejdere holdt møder med forskellige lokale ledere med omfattende oplysning om programmet for at få ledernes opbakning til det. Gennem dette forarbejde har det været muligt at nå ud til 38.253 mennesker ved dør-til-dør-metoden og give dem alle grundlæggende oplysning om TB og HIV samt muligheden for at blive testet.
De opsøgende medarbejdere er blevet grundigt trænet i at tage spytprøver til test, og i alt 925 prøver er blevet taget og indleveret på Rusape hospital. Af de testede personer var 10 smittede, og de har fået tilbud om støtte gennem TRIO-systemet dvs. at et familiemedlem og en TC-TB aktivist støtter den smittede med at tage medicinen og med både de følelsesmæssige og fysiske problemer.
TC-TB-programmet har også fokus på at mobilisere unge mennesker til at være med i aktionsgrupper for unge. I aktionsgrupperne er der bl.a. sportsaktiviteter som fodbold, håndbold, net ball og volley ball, og spil som skak og dam – foruden muligheden for at høre om vigtige spørgsmål vedr. TB, HIV/AIDS, børneægteskaber, sikker sex, seksuelt overførte sygdomme, stofmisbrug m.m. Sidste år blev der dannet 22 ungdomsaktivistgrupper med i alt 281 medlemmer.
TC-TB er et nyt projekt på vej frem, og i det er der store muligheder for at gøre rigtig godt arbejde i lokalsamfundet, som det allerede kan ses af resultaterne. Stor tak til projektleder Majecha S. Ruzvidzo, alle opsøgende medarbejdere og de mange frivillige aktivister for deres store arbejde for at reducere udbredelsen af TB og HIV i Makoni-distriktet.

Joseph Kondowe viser gæster fra Danmark statistik for mennesker besøgt og testet for TC

Joseph Kondowe viser gæster fra Danmark statistik for mennesker besøgt og testet for TC

Joseph og Majecha sammen med nogle af de frivillige i TC-TB projektet

Joseph og Majecha sammen med nogle af de frivillige i TC-TB projektet

Aktivister fra TC-TB med glas til spyt prøver

Aktivister fra TC-TB med glas til spyt prøver

Majecha deler hæfter fra Danmark ud til aktivister

Majecha deler hæfter fra Danmark ud til aktivister

Projektleder Majecha Ruzvidzo med kollegaer besøger Rusape hospital.

Projektleder Majecha Ruzvidzo med kollegaer besøger Rusape hospital.

TC-TB aktivist udleverer glas til indsamling af spytprøve

TC-TB aktivist udleverer glas til indsamling af spytprøve

 

Underkategorier