Nyheder fra UFF Humana

Progress Report 2017 Humana People to PeopleUFF-Humana er ét af 30 medlemmer af paraply-organisationen the Federation of Humana People to People – kaldet ”Federationen”. 
Medlemmerne arbejder tilsammen i 45 lande fordelt på 5 kontinenter.
I august 2018 har Federationen med stor glæde og stolthed udgivet sin rapport over, hvordan arbejdet har udviklet sig i 2017.
Rapporten reflekterer over de stier, der er trådt, og de forandringer, der er opnået for 14 millioner mennesker inden for de udviklingstemaer, som er kernen i Federationens arbejde. Rapporten indeholder oversigter over programmer om sundhed, uddannelse, udvikling af lokalsamfund, landbrug, såvel som indsamling og salg af brugt tøj.
Nogle eksempler viser, hvor afgørende det er for skabelse af varig udvikling, at arbejdet er funderet i lokalsamfundet og bygger på menneskers egne kræfter.
Federationen er fast besluttet på at blive ved med tage kampen op mod de stadig mere komplekse udfordringer og trusler, som verden står overfor i dag: analfabetisme, ulighed, epidemier, virkninger af klimaforandringer, manglen på fødevaresikkerhed – og fortsætter med at arbejde i forhold til FN’s 17 Verdensmål for en bæredygtig udvikling, hvis formål bl.a. er at afskaffe ekstrem fattigdom og mindske global ulighed.

 For mere information besøg
Facebook: https://www.facebook.com/HumanaHPP
Twitter: https://twitter.com/HumanaHPP

Progress Report 2017
Size : 5.27 mb Format : PDF

Tariro Support Organization i Guruve, en lille ny organisation i Zimbabwe, har nu seks medlemmer med Kizito Mupunga som formand. Organisationen arbejder både med at reducere udbredelsen af HIV/AIDS og med at støtte dem, der allerede er berørt af sygdommen. Nogle af gruppens medlemmer har førhen arbejdet både i anti-AIDS-projektet TCE (Total kontrol med Epidemien) – og i CISU projektet HOPE i Guruve, som blev afsluttet for en del år tilbage.

Computeren som Tariro Support Organisation har fået er blevet gjort klar af computergruppen i Holbæk og pakket i containeren af Nødhjælpsdepotet i Næstved

Computeren som Tariro Support Organisation har fået er blevet gjort klar af computergruppen i Holbæk og pakket i containeren af Nødhjælpsdepotet i Næstved

Kizito fra Tariro ( HOPE ) Support Organisation, er i kontakt med HOPE i Bindura. Her besøger han Tinotenda, som er frivillig i HOPE Bindura og som besøgede UFF-Humana i 2016

Kizito fra Tariro ( HOPE ) Support Organisation, er i kontakt med HOPE i Bindura. Her besøger han Tinotenda, som er frivillig i HOPE Bindura og som besøgede UFF-Humana i 2016


Organisationen Tariro, som betyder Hope på shona, afsluttede for nylig et to-dages uddannelsesprogram for unge fra 16 forskellige ”secondary schools” (skoler for unge fra 8. klasse til og med gymnasiet). Programmet drejede sig om bekæmpelse af HIV/AIDS og om mobilisering til screening for tuberkulose. UFF-Humana har doneret en computer til Tariro, så organisationen kan starte en lille klub, hvor deltagerne lærer it-færdigheder. Computeren er doneret af Computergruppen i Holbæk og sendt til Zimbabwe gennem en bevilling fra Genbrug til Syd. Tariro har også planer om at starte en ungdomsklub med både indendørs og udendørs aktiviteter, oplysende videoer og it-undervisning, samt at starte en klub for unge mødre med syning, it og havebrug.
Den donerede computer er dels beregnet som en hjælp til organisationens administrative arbejde og dels til kurser i it-færdigheder. Vi glæder os til at høre mere om Tariros projekter og til fortsat at samarbejde med dem.

medlem uff

Vi vil gerne være flere medlemmer i UFF-Humana.
Lige nu vil vi gerne blive så mange, at vi kan komme på SKAT's lister over velgørende organisationer.
Det vil betyde bedre muligheder for at søge penge fra fonde og bedre muligheder for at indsamle tøj m.v. til genbrug.????
Bliver vi godkendt, bliver det skattefrit for alle at donere gaver til UFF-Humana.
Interesseret? - send en mail til Else Hanne Henriksen på eller ring til 23 34 42 98 så sender hun yderligere information.

toejets vej

Titlen på PhD-projektet er "Miljøvurdering af indsamling, genanvendelse og bortskaffelse af tøj og tekstilaffald", og denne første artikel præsenterer en sorterings- og kvalitetsvurderingsmetode for tøj, der smides ud med husholdningsaffald eller brændbart affald på genbrugsstationer. Metoden er afprøvet på tekstilaffald indsamlet fra forskellige typer af boligområder og fra genbrugspladser i flere kommuner forskellige steder i landet.

 

Artiklen er på engelsk. Den er offentliggjort i det internationale tidsskrift for integreret affaldshåndtering, videnskab og teknologi, "Waste Management".
Du kan læse den nedenunder

Mængderne for Genbrug, Genanvendelse og Affald

UFF-Humana har kontrakt med et eksternt konsulentfirma, Mepex Consult AS, som kontrollerer og dokumenterer mængder og kvaliteter fra indsamling til slutbruger.

I 2017 har UFF-Humana indsamlet 2.180 tons tøj.

Den seneste rapport fra Mepex Consult dækker 2017 og viser, at anvendelsen af tøj, sko og tekstiler indsamlet af UFF-Humana i 2017 var:

  • Genbrug 82%
  • Genanvendelse 13%
  • Affald 5%

Rapporten fra Mepex Consult kan du se i sin helhed her.
UFF-Humana "Certificate of achievement" kan du læse her her
(hvis du vil downloade skal du højreklikke paa link og vælge "gem link som..")

Underkategorier