Nyheder fra UFF Humana

UFF- Humana støtter Farmers Club i Guinea- Bissau. Dette projekt er udviklingsprogrammer, der skal forbedre levestandarden for småbønder og deres familier i udviklingslande. Gennem samarbejde og træning bliver deres fødevaresikkerhed forbedret. UFF-Humana, i partnerskab med Genbrug til Syd (GTS), skaber udvikling blandt verdens fattige. Dette gøres ved hjælp af forsendelser af brugt udstyr, bl. a. til Guinea- Bissau i Vest Afrika. For at lære ordentligt, skal man sidde ordentligt! Derfor har UFF-Humana søgt og fået bevilget fragt af containere med møbler til Farmers Club projektets mødelokaler, hvor de udveksler viden og erfaringer om deres landbrugsproduktion. Møbler og skoletavler bruges til aftenundervisning, hvor bønderne lærer nye dyrkningsmetoder, der er tilpasset klimaforandringerne, så bønderne fortsat kan sikre mad til deres familier. Tjek denne film og se hvordan genbrug fra Danmark er med til forbedre uddannelse i Guinea- Bissau. Vi vil bruge denne mulighed til at takke alle vores partnere, især Genbrug til Syd og Nødhjælpsdepotet for deres engagement i at bidrage med udvikling blandt verdens fattige. Er du blevet inspireret af dette projekt? Og har du lyst til at engagere dig i arbejdet med at skabe udvikling for fattige mennesker? Så skriv til os for yderligere information på mail til :


Genbrug til Syd (GTS) er en pulje, der giver støtte til forsendelse af doneret, brugt udstyr fra Danmark til udviklingslande. UFF-Humana arbejder tæt sammen med Genbrug til Syd for at skabe udvikling blandt verdens fattige.
I 2018 har UFF-Humana søgt og fået bevilget fragt af containere med skolemøbler, hospitalsudstyr, computere, cykler m.m. til vores partnerorganisation ADPP i Guinea-Bissau. Frivillige fra Nødhjælpsdepotet (Danish Relief Group) har ydet en stor indsats i indsamling af udstyr og pakning af containerne. Indsatsen har givet resultater!!! Nu har eleverne fået gode skolemøbler, unge kan få computerfærdigheder og hospitaler har fået bedre udstyr.
Tjek denne film for at se udstyrets vej fra Danmark til Guinea-Bissau!


Er du blevet inspireret af dette projekt? Og har du lyst til at engagere dig i arbejdet med at skabe udvikling for fattige mennesker? Så skriv til os for yderligere information på facebook eller send en email:

Har I mødt os på Folkemødet 2019 og har I lyttet om hvordan afrikanske småbønder tilpasser sig klimaændringer? Det var en fantastisk oplevelse, at dele vores viden om farming i Afrika ved denne festival!! UFF- Humana siger mange tak til #CISU for igen i år at stille Kutteren Anton til rådighed for medlemsorganisationers arrangementer

Tjek vores korte film på Facebook 

#Bornholm #UffHumana #LevendeHavn

Officiel åbning af folkemødet 2019

Officiel åbning af folkemødet 2019

UFF Humana præsentation

UFF Humana præsentation

Greta inviterer mennesker til præsentation

Greta inviterer mennesker til præsentation

Humma fortæller om miljøarbejde

Humma fortæller om miljøarbejde

 

UFF-Humana har kontrakt med et eksternt konsulentfirma, Mepex Consult AS, som kontrollerer og dokumenterer mængder og kvaliteter fra indsamling til slutbruger.
I 2018 har UFF-Humana indsamlet 2.147 tons tøj.
Den seneste rapport fra Mepex Consult dækker 2018 og viser, at anvendelsen af tøj, sko og tekstiler indsamlet af UFF-Humana i 2018 var:

  • Genbrug 85%
  • Genanvendelse 9%
  • Affald 6 %

Rapporten fra Mepex Consult kan du se i sin helhed her. 

UFF-Humana "Certificate of achievement" kan du læse her 

Federationen Humana People to People er glad og stolt over at udsende Statusrapport 2018 for Humana People to People - en rapport, som tydeligt viser værdien af organisationens arbejde.
Rapporten giver indblik i det arbejde, der er udført af Humana People to People og vores 30 medlemsorganisationer i det forløbne år, herunder det fælles engagement for at gøre vores arbejde tydeligere, mere gennemsigtigt og med større gennemslagskraft.
Det er interessant at se, at rapporten viser, hvordan enkle, stærke og billige udviklingsmodeller kan stå distancen, når de bygger på styrken fra de mange mennesker, som selv går i spidsen for at forbedre deres forhold.
I 2018, med arbejde tværs over 5 kontinenter, gennemførte Humana People to People’s medlemsorganisationer tilsammen 1.134 projekter vedrørende bæredygtigt landbrug og miljø, udvikling af lokalsamfund, sundhed og uddannelse. Disse projekter nåede ud til mere end 9,5 millioner mennesker og er et betydningsfuldt bidrag til at formindske konsekvenserne af fattigdom og støtte forskellige samfund i arbejdet med at løse nogle af verdens vigtigste humanitære og udviklingsmæssige udfordringer.
Nogle af eksemplerne i statusrapporten viser tydeligt, hvordan Humana People to People’s tilgang til udvikling forandrer mennesker tilværelse. Humana People to People’s form for projekter, der er rodfæstet i det lokale samfund og gennemføres af de mennesker, der bor der, er en afgørende faktor i at skabe varig udvikling
FN’s målsætning for 2030 forsætter med at være vejledning for de aktiviteter, som Humana People to People og vores medlemmer giver sig i kast med. Humana People to People vil fortsat arbejde på at hjælpe landene til at opnå FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling i håb om at formindske lidelser og skabe varig positiv forandring.

Download Humana People to People´s nye Progress Rapport fra dette link
http://www.humana.org/images/pdfs/Progress-Report-2018.pdf

Underkategorier