Nyheder fra UFF Humana

I HOPE Binduras hovedkvarter i centrum af Bindura, Zimbabwe, står fem computere fra Danmark. Computerne, som HOPE modtog før sommerferien, er en del af en donation fra foreningen UFF-Humana. 10 unge piger og yngre kvinder færdiggjorde et 14 dages kursus i starten af september og fik overrakt diplomer af provinsens undervisningsminister, Mwarkikuta Biggle, en statelig mand med stok og et stort smil. 3 repræsentanter fra UFF-Humana deltog i overrækkelsen.

HOPE Bindura computer elev

HOPE Bindura computer elev

Tatenda med elev fra HOPEs computer kursus.

Tatenda med elev fra HOPEs computer kursus.

Provinsens Undervisningsminister Mwarkikuta Biggle holder tale i HOPE Centeret

Provinsens Undervisningsminister Mwarkikuta Biggle holder tale i HOPE Centeret

Computerholdet får overrakt diplomer

Computerholdet får overrakt diplomer

Humma Fra UFF sammmen en elev fra computerkurset

Humma Fra UFF sammmen en elev fra computerkurset

En stolt deltager modtager sit diplom

En stolt deltager modtager sit diplom

”Vi lærer kursisterne helt grundlæggende færdigheder som at starte computeren, gemme dokumenter og manøvrere rundt i Windows programmerne Word, Power Point og Excel. Og ikke mindst lærer vi dem at komme på internettet og søge informationer”, siger 26-årige Tatenda, som har været frivillig i HOPE Bindura siden juni. Han har en bachelor of Science grad i socialt arbejde fra Bindura University, men har i lighed med andre veluddannede unge svært ved at finde arbejde i et land, hvor kun ca. 10% går på arbejde, som vi kender det fra Danmark. Resten er selvforsørgende og sælger alt fra plastic tæpper lavet af gammel brødemballage til friske grøntsager og stenskulpturer. Med kurset i basale computerfærdigheder rykker de unge kvinder fra Bindura en del tættere på det etablerede arbejdsmarked. Selvom 14 dage lyder af ingenting, så kræver det sin kvinde at finde tid til at følge kurset, for kvinderne skal også tjene penge til mad og holde hus. To kvinder droppede ud, inden de var færdige.
”Vores næste planer indbefatter at udbrede vores tilbud til 12 bydistrikter og 10 landdistrikter, hvor vi i samarbejde med Zimbabwes ungdomsministerium vil uddanne repræsentanter for disse distrikter, som efterfølgende skal hjælpe os med at mobilisere andre mennesker i distrikterne, så de også kan lære at begå sig med en computer”, siger Rebecca Njopera, projektleder for HOPE i Bindura.

For at kunne lære ordentligt skal man sidde ordentligt. UFF-Humana har doneret skolemøbler til 2 skoleklasser på Shamva Primary School i Zimbabwe. Skolen har 1700 elever, som undervises i et morgenhold og et eftermiddagshold, for at have plads til alle eleverne. Onsdag den 12 september besøgte UFF - Humana skolen i forbindelse med en partnerskabsrejse til Zimbabwe. Ved ankomsten til skolen blev vi budt velkommen af skolens pigegarde, der i velkomstsangen takkede vores samarbejdspartner DAPP Zimbabwe for skolemøblerne.Vi fik den bedste VIP behandling, man kan ønske sig, fra ledelse, skolenævn, lærere og elever. Det var en stor oplevelse, at se hvor glade mennesker kan blive for skolemøbler fra Danmark, som indimellem ellers ender med at blive kasseret. Møblerne kommer fra Nødhjælpsdepotet i Næstved og er sendt til Zimbabwe sammen med yderligere udstyr til projekter og hospitaler v.hj.a en bevilling fra Genbrug til Syd. Se billeder og film fra besøget her.

Børn med røde skolemøbler

Børn med røde skolemøbler

Foldeborde

Foldeborde

Gruppefoto af ledelse, lærere, skolenævn og gæster

Gruppefoto af ledelse, lærere, skolenævn og gæster

Skolens dramagruppe optræder

Skolens dramagruppe optræder

Velkomsttale af skolens viceinspektør

Velkomsttale af skolens viceinspektør

 

Tariro Support Organization i Guruve, en lille ny organisation i Zimbabwe, har nu seks medlemmer med Kizito Mupunga som formand. Organisationen arbejder både med at reducere udbredelsen af HIV/AIDS og med at støtte dem, der allerede er berørt af sygdommen. Nogle af gruppens medlemmer har førhen arbejdet både i anti-AIDS-projektet TCE (Total kontrol med Epidemien) – og i CISU projektet HOPE i Guruve, som blev afsluttet for en del år tilbage.

Computeren som Tariro Support Organisation har fået er blevet gjort klar af computergruppen i Holbæk og pakket i containeren af Nødhjælpsdepotet i Næstved

Computeren som Tariro Support Organisation har fået er blevet gjort klar af computergruppen i Holbæk og pakket i containeren af Nødhjælpsdepotet i Næstved

Kizito fra Tariro ( HOPE ) Support Organisation, er i kontakt med HOPE i Bindura. Her besøger han Tinotenda, som er frivillig i HOPE Bindura og som besøgede UFF-Humana i 2016

Kizito fra Tariro ( HOPE ) Support Organisation, er i kontakt med HOPE i Bindura. Her besøger han Tinotenda, som er frivillig i HOPE Bindura og som besøgede UFF-Humana i 2016


Organisationen Tariro, som betyder Hope på shona, afsluttede for nylig et to-dages uddannelsesprogram for unge fra 16 forskellige ”secondary schools” (skoler for unge fra 8. klasse til og med gymnasiet). Programmet drejede sig om bekæmpelse af HIV/AIDS og om mobilisering til screening for tuberkulose. UFF-Humana har doneret en computer til Tariro, så organisationen kan starte en lille klub, hvor deltagerne lærer it-færdigheder. Computeren er doneret af Computergruppen i Holbæk og sendt til Zimbabwe gennem en bevilling fra Genbrug til Syd. Tariro har også planer om at starte en ungdomsklub med både indendørs og udendørs aktiviteter, oplysende videoer og it-undervisning, samt at starte en klub for unge mødre med syning, it og havebrug.
Den donerede computer er dels beregnet som en hjælp til organisationens administrative arbejde og dels til kurser i it-færdigheder. Vi glæder os til at høre mere om Tariros projekter og til fortsat at samarbejde med dem.

Progress Report 2017 Humana People to PeopleUFF-Humana er ét af 30 medlemmer af paraply-organisationen the Federation of Humana People to People – kaldet ”Federationen”. 
Medlemmerne arbejder tilsammen i 45 lande fordelt på 5 kontinenter.
I august 2018 har Federationen med stor glæde og stolthed udgivet sin rapport over, hvordan arbejdet har udviklet sig i 2017.
Rapporten reflekterer over de stier, der er trådt, og de forandringer, der er opnået for 14 millioner mennesker inden for de udviklingstemaer, som er kernen i Federationens arbejde. Rapporten indeholder oversigter over programmer om sundhed, uddannelse, udvikling af lokalsamfund, landbrug, såvel som indsamling og salg af brugt tøj.
Nogle eksempler viser, hvor afgørende det er for skabelse af varig udvikling, at arbejdet er funderet i lokalsamfundet og bygger på menneskers egne kræfter.
Federationen er fast besluttet på at blive ved med tage kampen op mod de stadig mere komplekse udfordringer og trusler, som verden står overfor i dag: analfabetisme, ulighed, epidemier, virkninger af klimaforandringer, manglen på fødevaresikkerhed – og fortsætter med at arbejde i forhold til FN’s 17 Verdensmål for en bæredygtig udvikling, hvis formål bl.a. er at afskaffe ekstrem fattigdom og mindske global ulighed.

 For mere information besøg
Facebook: https://www.facebook.com/HumanaHPP
Twitter: https://twitter.com/HumanaHPP

Progress Report 2017
Size : 5.27 mb Format : PDF

toejets vej

Titlen på PhD-projektet er "Miljøvurdering af indsamling, genanvendelse og bortskaffelse af tøj og tekstilaffald", og denne første artikel præsenterer en sorterings- og kvalitetsvurderingsmetode for tøj, der smides ud med husholdningsaffald eller brændbart affald på genbrugsstationer. Metoden er afprøvet på tekstilaffald indsamlet fra forskellige typer af boligområder og fra genbrugspladser i flere kommuner forskellige steder i landet.

 

Artiklen er på engelsk. Den er offentliggjort i det internationale tidsskrift for integreret affaldshåndtering, videnskab og teknologi, "Waste Management".
Du kan læse den nedenunder

Underkategorier